Rekrutacja

Zapraszamy do prowadzenia projektów edukacyjnych w różnych programach tematycznych CEO. Rozwijamy umiejętność współpracy, odpowiedzialność i kreatywność uczniów i uczennic, zachęcamy ich do poznawania świata poza murami szkoły i zmieniania swojego najbliższego otoczenia. Zapewniamy: wsparcie ekspertów i praktyków, inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne, angażujące webinaria i szkolenia, udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program, zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.

Oferujemy także szeroki wachlarz szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzających nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły.


Programy Szkoły Uczącej Się

Tematyka Warsztatów SUS koncentruje się wokół pięciu obszarów: efektywnego nauczania (ocenianie kształtujące), metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz szkolnych relacji. Program skierowany do rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 

Oferowane wsparcie:

  • tematy warsztatów dotyczą praktycznych i aktualnych zagadnień
  • możliwość dostosowania oferty do potrzeb szkoły 
  • materiały szkoleniowe do dalszej pracy dla każdego uczestnika szkolenia
  • informacja zwrotna po warsztacie dla dyrektora szkoły 
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia wydane przez akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli CEO

Programy Kulturalne i Medialne

Program edukacji filmowej, w którym wykorzystujemy film na lekcjach przy realizacji podstawy programowej. Skierowany do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 

Oferowane wsparcie:

  • publikacje, przewodniki, materiały metodyczne
  • pula gadżetów dla uczniów
  • możliwość udziału w konkursie filmowym, ogólnopolskim festiwalu, wirtualnym festiwalu, filmowych grach miejskich
  • szkolenia dla nauczycieli, kursy internetowe dla uczniów
  • gra filmowa z elementami grywalizacji i nagrodami.

Pozostałe

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych wszystkich uczestników i uczestniczki naszych programów. Spotykamy się 11 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Ten dzień to Wasze wielkie święto.