Rekrutacja

<brak>

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych, dzięki którym:

 • poprawisz nauczanie służące rozwijaniu kompetencji kluczowych, które ułatwią uczniom odnalezienie się na rynku pracy,
 • zorganizujesz proces wspomagania pracy nauczycieli w swojej placówce,
 • skoncentrujesz pracę szkoły/przedszkola na efektywnym nauczaniu.

Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych w województwie mazowieckim i świętokrzyskim:

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół
 • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli
 • kierowników zespołów przedmiotowych
 • kierowników świetlic.

Program o ubezpieczeniach oparty o wolontariat pracowników Grupy AXA. Wolontariusze przyjmują na zajęciach rolę konsultantów. Przybliżają uczniom zasady działania ubezpieczeń i wyjaśniają sposoby ochrony przed różnymi rodzajami ryzyk. Istotnym elementem tych spotkań jest także prezentacja doświadczeń i przemyśleń dotyczących własnej drogi zawodowej i edukacyjnej. 

Działania przewidziane w programie:

 • W  KAŻDEJ SZKOLE (wariant podstawowy): lekcja o finansach, ubezpieczeniach i ryzykach; publikacja informacji i dobrych praktyk na stronie internetowej i fanpage programu; materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów.
 • W  WYBRANYCH SZKOŁACH (wariant rozszerzony): możliwość realizacji przez zainteresowanych uczniów miniprojektów o tematyce związanej z przeprowadzoną lekcją; warsztaty przygotowujące do realizacji miniprojektu; opieka mentorska w trakcie realizacji miniprojektów; udział w gali podsumowującej program.

Warsztaty językowo-plastyczne w bibliotekach, podczas których dzieci (ok. 3-9 lat) i rodzice/opiekunowie pod kierunkiem bibliotekarza:

 • przyglądają się swojemu domowemu językowi i dzielą się powiedzonkami, które istnieją tylko w ich rodzinach,
 • utrwalają je w słowno-obrazkowej formie, ukazując ich źródło i znaczenie - dzieci rysują, dorośli opisują.

45 bibliotek przyjętych do programu otrzymało paczki z materiałami promocyjno-edukacyjnymi: książkami i plakatami. Kolejne 5, które zgłoszą się jako pierwsze, otrzyma tuby z plakatami akcji. Zapraszamy wszystkie biblioteki do zgłoszeń i korzystania z materiałów dostępnych na stronie: domowy.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne.

Oferowane wsparcie: 

Czas na przeprowadzenie warsztatu: do 31 lipca 2018 r.  Najciekawsze słowa i historie z warsztatów jesienią trafią do "Słownika DoMowego" - ilustrowanej publikacji programu. 

Projekt edukacji filmowej. Skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy szukają nowych pomysłów na wykorzystywanie filmu w szkole i włączanie go w realizację podstawy programowej. 

Oferowane wsparcie: 

 • każda zapisana szkoła otrzyma od nas pakiet wspierający realizację zajęć: publikacje „Materiały pomocnicze. Filmoteka Szkolna. Akcja!” i „Przewodnik dla nauczycieli szkół podstawowych” oraz pulę gadżetów dla uczniów
 • uczestnicy projektu mogą brać udział w wydarzeniach zaplanowanych na ten rok - konkursie filmowym "Nakręć się", Festiwalu Filmoteki Szkolnej, Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej, filmowych grach miejskich
 • szkolenia dla nauczycieli z pakietu "Edukacja filmowa - nowe wyzwania", kursy internetowe dla uczniów, możliwość dołączenia do sieci Liderek i Liderów Filmoteki Szkolnej.
 • uczestników zapraszamy do gry filmowej z elementami grywalizacji. Co miesiąc do wygrania odznaki i nagrody.

Nowy program edukacji historycznej, w którym uczniowie szukają śladów przeszłości w wybranych placówkach muzealnych; zarówno narodowych, jak regionalnych. W ramach swoich działań opowiadają historię odzyskania niepodległości za pomocą wybranych eksponatów: obrazów, grafik, dokumentów, fotografii, przedmiotów codziennego użytku.

Oferowane wsparcie:

 • materiały pomocnicze, jak krok po kroku zrealizować projekt oraz scenariusze zajęć i inne materiały edukacyjne
 • warsztaty dla nauczycieli i uczniów w Warszawie
 • Festiwal Wirtualny dla młodzieży
 • strona internetowa z dużą dawką inspiracji i aktualności
 • możliwość świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w niebanalny sposób 
 • możliwość publikacji artykułów uczniowskich na portalu Historia: Poszukaj (portal prowadzony przez Partnera programu: NIMOZ).

Nowy program edukacji globalnej dotyczący zagadnienia zmiany klimatu. Łączy zagadnienia edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Program dla nauczycieli i nauczycielek uczących w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w gimnazjum.  

Oferowane wsparcie:

 • aktualne i rzetelne informacje na temat zagadnienia zmiany klimatu oraz przykłady rozwiązań, które można stosować, aby ograniczać jej skutki lub jej zapobiegać.
 • zestaw materiałów merytorycznych i metodycznych do poprowadzenia zajęć w szkole oraz materiały wspierające pracę metodą projektu edukacyjnego, które pozwolą młodzieży przygotować się do poprowadzenia w szkołach debat oraz kampanii edukacyjno-informacyjnych.
 • możliwość konsultacji eksperckich w ramach oferowanych dodatkowo szkoleń i warsztatów.

Program trwa 3 miesiące – od początku października do końca grudnia.

Nowa wersja naszego podręcznika KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej dla VIII klasy zyskała pozytywne oceny Ministerstwa Edukacji Narodowej i na dniach otrzymamy numer dopuszczenia do użytku szkolnego.

KOSS to nowoczesny podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Jego tytuł KOSS, czyli Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, podkreśla związek szkoły z samorządem lokalnym. Znajduje to odbicie w tematyce zajęć, skłaniającej młodych ludzi do zainteresowania się sprawami społeczności lokalnej, swojego regionu, Polski, Europy i świata. Ułatwia uczniom zrozumienie zasad demokracji, praw człowieka oraz ustroju Polski. Przedstawia sposób sprawowania władzy w Polsce i jego wpływ na życie obywatelek i obywateli, także tych młodych. Pokazuje wyzwania stojące przed współczesną Europą i światem.

Uzupełnieniem podręcznika są Program nauczania, Zeszyt ćwiczeń i Scenariusze lekcji. Stanowią one cenną pomoc dla nauczyciela w planowaniu zajęć oraz służą uatrakcyjnieniu pracy z uczniami.

Podręcznik KOSS będzie dostępny w ofercie WSiP.

Praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach, skierowana do uczniów i nauczycieli ze szkół w całej Polsce.

W programie:

 • platforma edukacyjna dla uczniów, którzy przez dwa semestry zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, uczą się podstaw przedsiębiorczości oraz realizują projekt uczniowski pod opieką nauczycieli i moderatorów
 • platforma internetowa wymiany wiedzy i doświadczeń dla nauczycieli, oferująca wsparcie merytoryczne i metodyczne, którego celem jest pomoc w roli opiekunów zespołów uczniowskich w programie
 • kurs e-learningowy dla wszystkich nauczycieli w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej oraz doradztwa zawodowego
 • lekcje multimedialne i spotkania online z ekspertami
 • tematyczne webianaria w ramach Wirtualnej Akademii
 • strona internetowa programu z materiałami edukacyjnymi
 • ogólnopolska prezentacja najlepszych projektów uczniowskich w siedzibie partnera.

Celem programu jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. W jesiennej edycji programu zainspirujemy Was do niebanalnych i wartościowych akcji z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, m.in. zagłębimy się w życiorysy lokalnych bohaterów i bohaterek oraz spróbujemy wesprzeć żyjących, ale często osamotnionych świadków historii. Zastanowimy się także, czym jest dla nas niepodległość dzisiaj i w jaki sposób możemy działać w imię tej wartości w naszym codziennym życiu. 

Oferowane wsparcie:

 • jednodniowe szkolenia dla opiekunów i opiekunek grup projektowych;
 • publikacja jak krok po kroku zrealizować projekt: Młodzi w Akcji. Wiwat niepodległość!;
 • bieżące wsparcie ze strony koordynatorów projektu;
 • możliwość współtworzenia ogólnopolskiej społeczności niepodległościowej;
 • webinaria tematyczne (dla chętnych);
 • strona internetowa i profil na facebook'u z aktualnościami;
 • newsletter z dużą dawką inspiracji do działania wysyłany raz na dwa tygodnie na adres emailowy uczestników;
 • dyplomy udziału w programie Młodzi w Akcji;
 • możliwość udziału w OPPM 2019.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" przyznawana jest nauczycielkom i nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu szacunku dla różnorodności, akceptacji, równości i dialogu międzykulturowego. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. złotych. Laureaci i wyróżnieni zapraszani są też na ceremonię wręczenia Nagrody w Warszawie.  

Program dla nauczycielek i nauczycieli klas I-III. Upowszechniamy w nim takie nauczanie wczesnoszkolne, które skupia się na rozbudzaniu ciekawości dzieci, budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami, uczenia się razem z innymi i od innych oraz na budowaniu współpracy.

Oferowane wsparcie:

 • kurs internetowy, podczas którego pogłębimy i przećwiczymy w praktyce zagadnienia takie jak: organizacja procesu edukacyjnego, zarządzanie klasą, uczenie przez odkrywanie czy ocenianie wspierające.
 • warsztaty rozwoju zawodowego w różnych obszarach tematycznych (m.in. nauczanie przez eksperymentowanie, nauczanie matematyczne, wspieranie motywacji dziecka).  

Zapraszamy nauczycieli do nowej edycji kursów e-learningowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

Dzięki kursom nauczyciele:

 • wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce - w swojej szkole i w swojej klasie.
 • dzielą się swoimi doświadczeniami i wymieniają spostrzeżeniami z realizacji zadań z innymi uczestnikami kursu.
 • mają wsparcie doświadczonego mentora, opiekuna grupy.
 • samodzielnie ustalają dokładny termin realizacji zadań, a dzięki internetowej formie kursu pracują w nim, kiedy chcą.

Do wyboru są sztandarowe kursy dotyczące oceniania kształtującego (na różnych poziomach) oraz kursy o motywowaniu uczniów do nauki, pracy metodą projektu i pracy z samorządem uczniowskim.

Zapraszamy na kurs internetowy OK zeszyt, przeznaczony dla wszystkich nauczycielek i nauczycieli uczących w szkołach w trakcie trwania kursu.

 • OK zeszyt jest kursem PRAKTYCZNYM.
 • materiały i wsparcie doświadczonego konsultanta,
 • praca w małych grupach 3-8 osobowych,
 • od września do lutego wsparcie merytoryczne konsultantek – „Okejek” we
 • wprowadzaniu OK zeszytu w swojej szkole.
 • możliwość wzięcia udziału w SPOTKANIACH REGIONALNYCH, podczas których uczestniczki i uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń.

Czas trwania: maj 2018 – luty 2019, koszt 450 zł. Kurs już się rozpoczął, ale do 10 września można się przyłączyć.

 

Program skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych (4-8) i ponadpodstawowych, którzy przy wsparciu dorosłych tworzą kluby czytelnicze. Młodzież czyta dzieciom z przedszkoli, świetlic, domów dziecka, hospicjów, bibliotek – wszędzie, gdzie można nawiązać relacje i spędzić ze sobą czas. Po lekturze wszyscy wspólnie bawią się, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymują wsparcie w postaci:

 • szkolenia
 • webinarium
 • publikacji.

Program ma charakter semestralny i zakłada cykliczne spotkania klubów czytelniczych przez cały semestr.

Program jest skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych (4-8) i ponadpodstawowych, mieszkających na terenie i w okolicach Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Poznania. Wykorzystuje formułę klubów czytelniczych, których zadaniem jest prowadzenie spotkań czytelniczych oraz akcji na temat zrównoważonego mieszkalnictwa.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymują wsparcie w postaci:

 • książki Domy C. Ellis
 • szkolenia
 • scenariuszy zajęć
 • webinarium i festiwalu internetowego.

 

W kursie internetowym uczestnicy otrzymują materiały merytoryczne oraz metodyczne, które porządkują wiedzę o migracjach oraz wspierają w rozwijaniu umiejętności przydatnych w prowadzeniu rozmów z młodzieżą w formule Klubu Dobrej Rozmowy. Nauczycielki/nauczyciele przeprowadzają z młodzieżą spotkania Klubu Dobrej Rozmowy na podstawie scenariuszy odwołujących się do podstawy programowej VII klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Oferowane wsparcie:

 • kurs internetowy, w którym krok po kroku dowiecie się, jak prowadzić z młodzieżą rozmowy w nowej formule klubu dobrej rozmowy na temat szeroko pojętej migracji, niezależnie od poglądów
 • udział w  szkoleniu wprowadzającym
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży w szkole
 • pomoc merytoryczną i metodyczną w formie konsultacji z mentorem
 • dostęp do webinarium dla nauczycieli dotyczącego wyzwań związanych z poruszaniem z młodzieżą tematyki migracyjnej 
 • certyfikat dla opiekunów/ek i dyplomy dla młodzieży.

Program kształtuje w uczniach i uczennicach tożsamość historyczną, poczucie współodpowiedzialności oraz motywuje ich do zaangażowania się na rzecz innych, rozwijając tym samym postawę nowoczesnego patriotyzmu wśród młodych ludzi. Dostarcza wiedzy na temat etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarność”. 

Oferowane wsparcie:

 • szkolenia dla nauczycieli, webinaria, festiwal internetowy, newsletter, kontakt z ekspertami, scenariusze lekcji i interaktywne narzędzia internetowe. 
 • certyfikat Solidarnej Szkoły dla zaangażowanych szkół 
 • ciekawe i ambitne zajęcia przedmiotowe oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne realizowane metodą projektu uczniowskiego.
 • na zakończenie - w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku - interaktywna konferencja podsumowująca dla najbardziej aktywnych uczestników programu i gości.

Program wzmacniający samorządność uczniowską w polskich szkołach. Wspiera szkoły, które chcą poprawić jakość działania swoich samorządów oraz oddolną aktywność uczniów. Tym, które zrealizują wszystkie wyzwania, przyznawany jest certyfikat
Oferowane wsparcie:

 • szkolenie wprowadzające dla uczestników
 • materiały merytoryczne i plakaty
 • webinaria - szkolenia online
 • konsultacje eksperckie.

Celem programu jest przygotowanie szkół do przeprowadzenia Dnia Patrioty i Patriotki XXI w. Chcemy, by jak najwięcej polskich szkół na nowo podjęło temat patrioryzmu i świętowało z nami 16 listopada Dzień Tolerancji.

Oferowane wsparcie: 

 • publikacja Narzędziownik Patrioty_ki XXI w. (wersja rozszerzona lub aneks do i wydania) w wersji papierowej i on-line
 • publikacje i materiały metodyczne CEO i Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej
 • możliwość udziału w dwóch webinariach – początkowym i podsumowującym
 • wsparcie lokalne naszych liderów i liderek, którzy organizują Dzień Patrioty_ki XXI. w swoich szkołach w różnych regionach kraju
 • możliwość współtworzenia ogólnopolskiej sieci nauczycieli i nauczycielek realizujących Dzień Patrioty_ki XXI w.

Przez cały rok szkolny zapraszamy na Warsztaty SUS, które:

 • koncentrują uwagę i wysiłek szkoły na procesie uczenia się uczniów,
 • uwzględniają aktualne zmiany w oświacie,
 • przygotowane są dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół,
 • dostosowywane są do indywidualnych potrzeb szkoły zamawiającej szkolenie,
 • dotyczą praktycznych zagadnień.

Szczególnie polecamy tematy warsztatów, które niezmiennie cieszą się zainteresowaniem dyrektorów szkół lub są nowe w naszej ofercie:

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela

OK zeszyt w szkole

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Metoda projektu na lekcji

Jak zadawać dobre prace domowe?

Profil szkoły

Koncepcja pracy szkoły

 

oraz wiele innych z zakresu oceniania kształtującego, metod dydaktycznych, szkolnych relacji, współpracy nauczycieli, ewaluacji.