Rekrutacja

<brak>

Akademia samorządności to cykl 6 warsztatów dotyczących różnych zagadnień związanych z działaniem samorządu uczniowskiego i demokratycznych instytucji w szkole. Do udziału w szkoleniach zapraszamy zarówno nauczycieli jak i uczniów (nie tylko osoby z władz SU). Szkolenia będą trwały 4-5 godzin zegarowych, udział jest bezpłatny. Na kolejnych warsztatach będziemy poruszali tematykę:

 • Wybory do władz SU - jak przygotować i zorganizować, na co zwracać uwagę. 
 • Jak zaplanować działania samorządu uczniowskiego?
 • Jak zorganizować pracę SU?
 • Jak skutecznie się komunikować w szkole i poza nią?
 • Podejmowanie decyzji w szkole.
 • Jak sprawdzić skuteczność naszych działań i jak utrwalić zmiany na kolejny rok szkolny?

Zrealizujcie z nami w swojej szkole Dzień Patrioty_ki XXI w. podczas Dnia Tolerancji.
 

Zapisując się do programu otrzymacie:

 • Publikację Narzędziownik Patrioty_ki XXI w. w wersji papierowej i on-line
 • Publikacje i materiały metodyczne CEO i Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej
 • Możliwość udziału w dwóch webinariach – początkowym i podsumowującym
 • Wsparcie lokalne naszych liderów i liderek, którzy organizują Dzień Patrioty_ki XXI w swoich szkołach w różnych regionach kraju
 • Możliwość współtworzenia ogólnopolskiej sieci nauczycieli i nauczycielek realizujących Dzień Patrioty_ki XXI w.
 • Publikację swoich działań na stronie internetowej CEO i blogu programu
 • Certyfikat udziału w programie.

W nowym roku szkolnym w ramach projektu edukacji filmowej zapraszamy na:

 • kurs internetowy dla uczniów i nauczycieli,
 • webinaria edukacyjne,
 • warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych
 • konkursy
 • festiwale filmowe.

Projekt realizowane we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Program dla uczniów z klas gimnazjalnych oraz ich opiekunów ze szkół w całej Polsce. 

Uczniowie na platformie internetowej realizują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Nauczyciele wymieniają wiedzę i doświadczenia na zamkniętej platformie internetowej. A do tego warsztaty, spotkania online z ekspertami, webinaria, multimedialne lekcje, a także publikacje i scenariusze zajęć o przedsiębiorczości.

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji edukacyjnych w całej Polsce (również nieformalnych). Udział w programie jest bezpłatny.

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Przeprowadzając lokalne
projekty na rzecz mieszkańców okolicy, młodzi ludzie nie tylko dogłębnie poznają miejsce, w którym żyją, ale też zdobywają kompetencje przydatne w dorosłym życiu, zyskują poczucie sprawstwa i pewność siebie. 

Wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek:

 • publikacja, jak krok po kroku zrealizować projekt
 • udział w szkoleniu wprowadzającym w tajniki programu (element obowiązkowy - termin i miejsce szkolenia wybiera się podczas rejestracji do programu);
 • newsletter z dużą dawką inspiracji
 • dostęp do webinariów (szkoleń online) dotyczących wyzwań związanych z pracą w projekcie;
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów w Twojej szkole, prowadzonych przez wolontariuszy i wolontariuszki BZ WBK.
 • możliwość otrzymania grantu na działania w swojej okolicy
 • dyplom dla opiekunów i opiekunek oraz młodzieży.

Zapraszamy do zgłaszania nauczycieli do nagrody. Przeznaczona jest dla osób, które uczą i wychowują w duchu szacunku dla inności, odgrywają aktywną rolę w szkole i społeczności lokalnej, wspólnie z uczniami i uczennicami działają na rzecz równości, sprawiedliwości społecznej oraz pamięci. Nagroda, której pierwszych laureatów wybrała sama Irena Sendlerowa, wynosi 15 tys. zł. 

Semestralny kurs internetowy dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do nauczycieli z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. 

W kursie pogłębiamy i ćwiczymy w praktyce zagadnienia takie jak:

 • organizacja procesu edukacyjnego (planowanie zajęć; określanie celów lekcji; dobór metod pracy do celów edukacyjnych i wychowawczych);
 • zarządzanie klasą (budowanie klasowej społeczności; zarządzanie zróżnicowaną klasą – od integracji do uczenia się we współpracy; wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczennic i uczniów)
 • uczenie się dzieci (uczenie się we współpracy; monitorowanie przebiegu uczenia się i nauczania; trudnościami i strategie radzenia sobie z nimi);
 • ocenianie wspierające (ocenianie wspomagające uczenie się dzieci)
 • uczenie przez odkrywanie (rozbudzanie ciekawości I aktywności poznawczej oraz kreatywności dzieci)
 • współpraca z otoczeniem szkoły (współpraca z rodzicami, współpraca między nauczycielami; współpraca szkoły i społeczności lokalnej).

Zapraszamy nauczycieli do nowej edycji kursów e-learningowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

Dzięki kursom nauczyciele:

 • wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce - w swojej szkole i w swojej klasie.
 • dzielą się swoimi doświadczeniami i wymieniają spostrzeżeniami z realizacji zadań z innymi uczestnikami kursu.
 • mają wsparcie doświadczonego mentora, opiekuna grupy.
 • samodzielnie ustalają dokładny termin realizacji zadań, a dzięki internetowej formie kursu pracują w nim, kiedy chcą.

Do wyboru są sztandarowe kursy dotyczące oceniania kształtującego (na różnych poziomach) oraz kursy o motywowaniu uczniów do nauki, pracy metodą projektu i pracy z samorządem uczniowskim.

Budujemy umiejętność brania odpowiedzialności młodych ludzi za swoje uczenie się. Dzięki zastosowaniu zasad oceniania kształtującego OK zeszyt jest wsparciem zarówno dla ucznia, uczennicy dokumentującej swój proces uczenia się, jak i dla nauczyciela, nauczycielki w skuteczniejszym nauczaniu.
 
Biorąc udział w II edycji programu:
•    uzyskasz dostęp do kursu internetowego, bloga przedmiotowego, webinariów,
•    otrzymasz zestaw pomocy dydaktycznych,
•    uzyskasz możliwość wzięcia udziału w spotkaniach regionalnych,
•    otrzymasz indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta - Okejki,
•    dołączysz do społeczności kilkuset osób z całe Polski, które odkryły fenomen OK zeszytu i korzystając z niego, zwiększają skuteczność nauczania.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, którzy w swoich placówkach przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze. Młodzież czyta dzieciom z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, domów dziecka, hospicjów, bibliotek – wszędzie, gdzie można nawiązać nowe relacje i spędzić ze sobą czas. Ale wspólne czytanie to nie wszystko. Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą.

Program ma charakter semestralny i zakłada cykliczne spotkania Klubów Czytelniczych przez cały semestr. 

Do programu może przystąpić 300 uczestników; liczy się kolejność zgłoszeń.

Program dla szkół i instytucji edukacyjnych z Warszawy.
 
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci z warszawskich placówek edukacyjno-wychowawczych do realizowania Klubów czytelniczych poświęconych tematyce migracji. Prowadzone przez młodzież zajęcia mają wspierać najmłodszych w poznawaniu różnorodnego oblicza migracji, w tym praw człowieka oraz rozwoju umiejętność prowadzenia rozmów sprzyjających otwartości i empatii.

W ramach projektu zapraszamy młodzież i nauczycieli do wzięcia udziału w:

 • szkoleniu dla Klubów czytelniczych (4 uczniów + 1 nauczyciel);
 • webinarium dla Klubów czytelniczych;
 • kursie internetowym „Rozmawiajmy o uchodźcach” dla chętnych nauczycieli.

Każdy Klub czytelniczy otrzyma wsparcie mentorskie, pakiet materiałów merytoryczno-metodycznych w tym publikację która pomoże w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dla najmłodszych dotyczących tematyki migracyjnej oraz egzemplarz książki dla dzieci na podstawie której będą odbywały się zajęcia.

Program skierowany do szkół i instytucji edukacyjnych z Warszawy.

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do prowadzenia zajęć z młodzieżą, umożliwiających rozmowę na temat uchodźców i współczesnych migracji oraz ważnych wartości związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym.

Biorąc udział w projekcie:
•  masz możliwość uczestniczyć w kursie e-learningowym poruszającym ważny i aktualny temat migracji i uchodźstwa we współczesnym świecie, w ramach którego odbędzie się szkolenie stacjonarne;

• otrzymasz pakiet scenariuszy lekcji do zastosowania na zajęciach (VII klasa podstawowa, II i III gimnazjum) przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;

• otrzymasz pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku.

Program dla szkół i instytucji edukacyjnych z Warszawy.

Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów.

Celem projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprzez wprowadzenie do 4 warszawskich szkół metody pracy ze sporami i konfliktem, CoResolve Youth Speak.  Poprzez możliwości, jakie daje praca z tą metodą, chcemy zaproponować szkołom zmianę kultury rozmawiania, rozwiązywania sporów i konfliktów, podejmowania decyzji, a co za tym idzie – włączania głosów mniejszościowych. Proponujemy dyrekcji, radzie pedagogicznej, ale przede wszystkim młodzieży naukę metody oraz kompleksowe wsparcie przy dalszym samodzielnym korzystaniu z niej w codziennym życiu szkoły.

Priorytetem są szkoły, w których w roku szkolnym 2017/2018 będą wprowadzane zmiany związane z reformą edukacji.

W ramach projektu zapraszamy do uczestnictwa w:

 • spotkaniu wprowadzającym i ewaluacyjnym dla dyrekcji
 • 2 szkoleniach dla rad pedagogicznych
 • szkoleniach dla uczniów i uczennic
 • otwartym szkoleniu dla rodziców

Każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma kompleksowe przeszkolenie i wsparcie w pracy z metodą.

Czym charakteryzuje się dobra pomoc? Jak pomagać z szacunkiem do osoby potrzebującej? Czy skuteczna pomoc musi być materialna? – na takie i inne pytania w roku szkolnym 2017/2018 odpowiadać będą uczestnicy Solidarnej Szkoły.

Głównym celem programu jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości. W pierwszym semestrze uczniowie zapoznają się z historią „Paczek Solidarności” – pomocy, jakiej w latach 80. udzieliły Polsce społeczeństwa krajów Europy Zachodniej. W drugim semestrze uczniowie i nauczyciele skupią się na współczesnym wymiarze słowa „solidarność” w kontekście lokalnym, globalnym i międzypokoleniowym. Efektem projektu będzie zrealizowanie projektów uczniowskich – historycznych lub społecznych, w których uczniowie przygotują własne „paczki solidarności”, rozumiane szeroko jako pomoc osobom/społecznościom potrzebującym.

W programie oferujemy m.in.:

 • edukacyjne przedsięwzięcia online - webinaria, festiwal internetowy, blog programu i wsparcie eksperckie
 • scenariusze zajęć i materiały edukacyjne. 

W ramach programu wspieramy szkoły, które chcą poprawić jakość działania samorządów uczniowskich oraz zaangażować uczniów i uczennice w życie szkoły.

Szkołom, które zrealizują wszystkie wyzwania, przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. 

W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy do dwóch działań:

 • Samorządy Mają Głos (SMG) – akcja, w której wspieramy szkoły w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Oferujemy materiały wysyłane pocztą oraz dostęp do platformy dla wszystkich uczestników projektu. Akcja SMG jest świetnym wstępem do dalszej części programu.
 • Szkoła Demokracji (SD) – całoroczny program wspierania merytorycznego szkół, które chcą wzmocnić udział uczniów i uczennic w życiu szkoły. 7 obszarów życia szkoły - podejmij jedno wyzwanie w każdym z nich i zmień swoją szkołę! Oferujemy warsztaty, webinaria i konsultacje ekspertów.

Program Szkoła z Klasą 2.0 skierowany jest do całej społeczności szkolnej. Został oparty na metodzie design thinking, która pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby. Szkołom proponujemy wsparcie w przejściu przez trudny proces wprowadzania zmian, zaczynając od budowania zespołu, poprzez badanie potrzeb i oczekiwań szkolnej społeczności, po tworzenie, udoskonalanie i ewaluowanie zaplanowanych rozwiązań.

Szkoła otrzymuje:

 • spersonalizowane konta na platformie e-coachingowej dla uczestników programu.
 • wsparcie moderatora (za pośrednictwem platformy e-coachingowej programu);
 • udział w bezpłatnym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0;
 • możliwość udziału w czterech webinarach dla nauczycieli i dwóch dla dyrektorów;
 • materiały edukacyjne;
 • dyplom dla koordynatora oraz zaświadczenia dla członków Zespołu;
 • certyfikat Szkoły z Klasą dla każdej szkoły, która ukończy program.

2 edycja programu. Głównym działaniem jest zorganizowanie w szkole AKCJI TRUDNY TEMAT: Weź to na warsztat. 

Każda zgłoszona do programu szkoła otrzyma:

 • prezentację "Krok po kroku przez projekt"
 • publikację (narzędziownik) online z opisem 5 metod pracy
 • plakat promujący imprezę
 • możliwość udziału w dwóch webinariach eksperckich.

Sami lub z grupą młodzieżową wybierzecie Wasz trudny temat, o którym będziecie chcieli porozmawiać w szkole, a następnie wykorzystajcie jedną z pięciu metod zaproponowanych w publikacji i zorganizujcie Dzień Trudnego Tematu. Otwórzcie siebie samych i całą szkolną społeczność na kontrowersyjne tematy. Zobaczcie, jak można zacząć rozmawiać o nich w szkole.

Program dla szkół i instytucji edukacyjnych z Warszawy.

Wygraj z nami ze smogiem! Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w programie edukacji ekologicznej dotyczącym czystości powietrza Weź Oddech.

Dzięki udziałowi w projekcie:

 • nauczyciele i nauczycielki otrzymają wsparcie merytoryczne (szkolenie, scenariusze, karty pracy) w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i projektów edukacyjnych w zakresie czystości powietrza.
 • uczniowie i uczennice wzbogacą swoją wiedzę o przyczynach, konsekwencjach i sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, zrealizują własne projekty w formie kampanii informacyjnych i wezmą udział w interesujących formach zdobywania wiedzy (lekcje, doświadczenia, festiwal internetowy).
 • szkoła wypromuje swoją obecność w środowisku lokalnym jako ośrodek wiedzy i aktywności społecznej w obszarze działania na rzecz czystości powietrza oraz placówka realizująca innowacyjne działania edukacyjne. 

Warsztaty koncentrują uwagę i wysiłek szkoły na procesie uczenia się uczniów. Program powstał z myślą o aktualnych zmianach w oświacie. 

Szczególnie polecamy tematy:

Szkolenia odbywają się w zamawiającej warsztat szkole lub w formie wyjazdowej w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

Program dla szkół i instytucji edukacyjnych z Białegostoku. 

Wygraj z nami ze smogiem! Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki białostockich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w programie edukacji ekologicznej dotyczącym czystości powietrza Weź Oddech.

Dzięki udziałowi w projekcie:

 • nauczyciele i nauczycielki otrzymają wsparcie merytoryczne (szkolenie, scenariusze, karty pracy) w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i projektów edukacyjnych w zakresie czystości powietrza.
 • uczniowie i uczennice wzbogacą swoją wiedzę o przyczynach, konsekwencjach i sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, zrealizują własne projekty w formie kampanii informacyjnych i wezmą udział w interesujących formach zdobywania wiedzy (lekcje, doświadczenia, festiwal internetowy).
 • szkoła wypromuje swoją obecność w środowisku lokalnym jako ośrodek wiedzy i aktywności społecznej w obszarze działania na rzecz czystości powietrza oraz placówka realizująca innowacyjne działania edukacyjne.