Zgłoś się do programów edukacyjnych CEO!

<brak>

Zapraszamy do prowadzenia projektów edukacyjnych w różnych programach tematycznych CEO. Rozwijamy umiejętność współpracy, odpowiedzialność i kreatywność uczniów i uczennic, zachęcamy ich do poznawania świata poza murami szkoły i zmieniania swojego najbliższego otoczenia. Zapewniamy: wsparcie ekspertów i praktyków, inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne, angażujące webinaria i szkolenia, udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program, zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.

Oferujemy także szeroki wachlarz szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzających nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły.


Zapraszamy na warsztat dla nauczycieli/ek „Dlaczego dziewczyny ocalą planetę”

Warsztaty odbędą się 26 marca w Warszawie. 

Podczas warsztatu uczestnicy/ki dowiedzą się m.in.:

 > jak poprzez eksperymenty angażować dziewczęta w nauki ścisłe;

 > jak efektywnie wykorzystać na zajęciach narzędzia internetowe; 

> jak wzmocnić dziewczęta, żeby decydowały się na naukę przedmiotów ścisłych, prowadzenie badań i podejmowanie kariery w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Zapraszamy uczniów w wieku 13-19 lat, którzy interesują się fizyką na Letnią Szkołę Fizyki. Proponujemy 5-dniowe, bezpłatne zajęcia na Wydziale Fizyki w 2 turnusach: 24-28.06 oraz 01-05.07.2019.
 

Tematyka Warsztatów SUS koncentruje się wokół pięciu obszarów: efektywnego nauczania (ocenianie kształtujące), metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz szkolnych relacji. Program skierowany do rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 

Oferowane wsparcie:

 • tematy warsztatów dotyczą praktycznych i aktualnych zagadnień
 • możliwość dostosowania oferty do potrzeb szkoły 
 • materiały szkoleniowe do dalszej pracy dla każdego uczestnika szkolenia
 • informacja zwrotna po warsztacie dla dyrektora szkoły 
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia wydane przez akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli CEO

„W świat z klasą” to polska edycja międzynarodowego projektu „Global Issues – Global Subjects” realizowanego przez kilka organizacji z krajów europejskich. Celem projektu jest systematyczne włączanie wątków edukacji globalnej, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i wrażliwych kwestii globalnych: migracji, zmiany klimatu oraz równości płci, do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz wsparcie nauczycieli w tym zakresie. 

 

Program edukacji filmowej, w którym wykorzystujemy film na lekcjach przy realizacji podstawy programowej. Skierowany do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 

Oferowane wsparcie:

 • publikacje, przewodniki, materiały metodyczne
 • pula gadżetów dla uczniów
 • możliwość udziału w konkursie filmowym, ogólnopolskim festiwalu, wirtualnym festiwalu, filmowych grach miejskich
 • szkolenia dla nauczycieli, kursy internetowe dla uczniów
 • gra filmowa z elementami grywalizacji i nagrodami.

Zapraszamy osoby w wieku 15-18 lat do udziału w 10-dniowych warsztatach. Podcas nich przejdziemy całą ścieżkę projektową – od zdiagnozowania problemu do zrealizowania działania dla konkretnej grupy w jednej z warszawskich dzielnic. Uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą:

 • Jak poznać potrzeby osób, na rzecz których zamierzasz działać?
 • Jak wykorzystać swój potencjał i potencjał grupy?
 • Jak stworzyć wydarzenie ciekawe dla odbiorców przy wykorzystaniu metody design thinking?
 • Jak zaplanować działania w czasie?
 • Jak nawiązać współpracę z instytucjami, które Ci mogą pomóc?
 • Jak pozyskać pieniądze na realizację działań?
 • Jak i przy pomocy jakich narzędzi komunikować działania?