Zgłoś się do programów edukacyjnych CEO!

<brak>

Zapraszamy do prowadzenia projektów edukacyjnych w różnych programach tematycznych CEO. Rozwijamy umiejętność współpracy, odpowiedzialność i kreatywność uczniów i uczennic, zachęcamy ich do poznawania świata poza murami szkoły i zmieniania swojego najbliższego otoczenia. Zapewniamy: wsparcie ekspertów i praktyków, inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne, angażujące webinaria i szkolenia, udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program, zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.

Polską flagą flaga_pl oznaczyliśmy programy, które posiadają dedykowaną ścieżkę niepodległościową, dzięki której przeprowadzisz w swojej szkole ciekawe i angażujące obchody 100-lecia Niepodległości.

Oferujemy także szeroki wachlarz szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzających nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły.


Do 2-letniego programu zapraszamy szkoły, które są zainteresowane trwałą zmianą kultury pracy nauczycieli poprzez opanowanie i wdrażanie podstawowych zasad oceniania kształtującego w nauczaniu. CRS1 zakłada współpracę dyrekcji, rady pedagogicznej oraz wybranych nauczycieli - liderów z trenerem SUS, który zapewnia wsparcie i indywidualną opiekę dostosowaną do potrzeb szkoły przez cały czas trwania programu. 
Elementy programu:

 • indywidualna merytoryczna opieka trenera SUS, który będzie konsultantem dyrektora szkoły, wspierając go w doskonaleniu nauczania oraz w budowaniu kultury współpracy nauczycieli oraz mentorem nauczycieli
 • 4 warsztaty dla rady pedagogicznej (w szkole)
 • 2 szkolenia regionalne dla dwóch liderów - uczestników kursu internetowego (w najbliższym dużym mieście w regionie)
 • 2 szkolenia dla dyrektora (w Warszawie i w Wildze - w ośrodku szkoleniowym CEO)
 • półtoraroczny kurs internetowy dla dwóch nauczycieli (liderów) pod opieką mentora - trenera SUS (na platformie Nauczycielskiej Akademii Internetowej)

Czas trwania programu: od marca 2019 do końca lutego 2021.

Tematyka Warsztatów SUS koncentruje się wokół pięciu obszarów: efektywnego nauczania (ocenianie kształtujące), metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz szkolnych relacji. Program skierowany do rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 

Oferowane wsparcie:

 • tematy warsztatów dotyczą praktycznych i aktualnych zagadnień
 • możliwość dostosowania oferty do potrzeb szkoły 
 • materiały szkoleniowe do dalszej pracy dla każdego uczestnika szkolenia
 • informacja zwrotna po warsztacie dla dyrektora szkoły 
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia wydane przez akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli CEO

Program edukacji filmowej, w którym wykorzystujemy film na lekcjach przy realizacji podstawy programowej. Skierowany do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 

Oferowane wsparcie:

 • publikacje, przewodniki, materiały metodyczne
 • pula gadżetów dla uczniów
 • możliwość udziału w konkursie filmowym, ogólnopolskim festiwalu, wirtualnym festiwalu, filmowych grach miejskich
 • szkolenia dla nauczycieli, kursy internetowe dla uczniów
 • gra filmowa z elementami grywalizacji i nagrodami.

Akcja zachęcająca nauczycielki i nauczycieli wczesnoszkolnych do podjęcia decyzji o uczeniu bez stopni. Chcemy wzmocnić starania, aby w stosunku do młodszych dzieci praktyka stawiania stopni była jak najrzadsza. Dlatego proponujemy wydawanie przez koalicję w roku szkolnym 2018/2019 dyplomów "Uczę bez stopni".

Po zgłoszeniu do programu nauczycielki i nauczyciele otrzymają dwa dyplomy: 

 • pierwszy na początku roku szkolnego - o podjęciu wyzwania polegającego na ocenianiu bez stopni w klasach I–III
 • drugi na koniec roku szkolnego - po zawiadomieniu nas, że wyzwanie udało się zrealizować.

Nowa wersja naszego podręcznika KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej dla VIII klasy zyskała pozytywne oceny Ministerstwa Edukacji Narodowej i na dniach otrzymamy numer dopuszczenia do użytku szkolnego.

KOSS to nowoczesny podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Jego tytuł KOSS, czyli Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, podkreśla związek szkoły z samorządem lokalnym. Znajduje to odbicie w tematyce zajęć, skłaniającej młodych ludzi do zainteresowania się sprawami społeczności lokalnej, swojego regionu, Polski, Europy i świata. Ułatwia uczniom zrozumienie zasad demokracji, praw człowieka oraz ustroju Polski. Przedstawia sposób sprawowania władzy w Polsce i jego wpływ na życie obywatelek i obywateli, także tych młodych. Pokazuje wyzwania stojące przed współczesną Europą i światem.

Uzupełnieniem podręcznika są Program nauczania, Zeszyt ćwiczeń i Scenariusze lekcji. Stanowią one cenną pomoc dla nauczyciela w planowaniu zajęć oraz służą uatrakcyjnieniu pracy z uczniami.

Podręcznik KOSS będzie dostępny w ofercie WSiP.