Rekrutacja

<brak>

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych, dzięki którym:

 • poprawisz nauczanie służące rozwijaniu kompetencji kluczowych, które ułatwią uczniom odnalezienie się na rynku pracy,
 • zorganizujesz proces wspomagania pracy nauczycieli w swojej placówce,
 • skoncentrujesz pracę szkoły/przedszkola na efektywnym nauczaniu.

Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych w województwie mazowieckim i świętokrzyskim:

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół
 • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli
 • kierowników zespołów przedmiotowych
 • kierowników świetlic.

(rejestracja może zostać przedłużona w wypadku wolnych miejsc)

Do 2-letniego programu zapraszamy szkoły, które są zainteresowane trwałą zmianą kultury pracy nauczycieli poprzez opanowanie i wdrażanie podstawowych zasad oceniania kształtujacego w nauczaniu. CRS1 zakłada współpracę dyrekcji, rady pedagogicznej oraz wybranych nauczycieli - liderów z trenerem SUS, który zapewnia wsparcie i indywidualną opiekę dostosowaną do potrzeb szkoły przez cały czas trwania programu. 
Elementy programu:

 • indywidualna merytoryczna opieka trenera SUS, który będzie konsultantem dyrektora szkoły, wspierając go w doskonaleniu nauczania oraz w budowaniu kultury współpracy nauczycieli oraz mentorem nauczycieli
 • 3 warsztaty dla rady pedagogicznej (w szkole)
 • 2 szkolenia regionalne dla dwóch nauczycieli (w najbliższym dużym mieście w regionie)
 • szkolenie regionalne dla dwóch liderów - uczestników kursu internetowego (w najbliższym dużym mieście w regionie)
 • 2 szkolenia dla dyrektora (w Warszawie i w Wildze - w ośrodku szkoleniowym CEO)
 • półtoraroczny kurs internetowy dla dwóch nauczycieli (liderów) pod opieką mentora - trenera SUS (na platformie Nauczycielskiej Akademii Internetowej)
Czas trwania programu: od marca 2018 do końca lutego 2020.

Lekcje o Europie - w Twojej szkole

Europejski  Uniwersytet Latający to praktyczne lekcje europejskie, podczas których pokazujemy uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

Podczas spotkań prowadzonych przez ekspertów Team Europe i animatorów CEO rozmawiamy o edukacji i pracy w Unii, demokracji i jej kryzysach, przyszłości Unii i jej problemach, tożsamości i dziedzictwie europejskim.

Program skierowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz  szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

W ramach projektu edukacji filmowej zapraszamy na:

 • kurs dla uczniów i szkolenia internetowe dla nauczycieli (np. Film a wychowanie),
 • webinaria edukacyjne,
 • warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych,
 • konkursy
 • festiwale filmowe.

Projekt realizowane we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych oraz instytucji edukacyjnych (również nieformalnych) z całej Polski.

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Przeprowadzając lokalne projekty na rzecz mieszkańców i mieszkanek okolicy młodzi ludzie nie tylko dogłębnie poznają miejsce, w którym żyją, ale też zdobywają kompetencje przydatne w dorosłym życiu, zyskują poczucie sprawstwa i pewność siebie.

Wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek
•   publikacja jak krok po kroku zrealizować projekt 
•   udział w  szkoleniu wprowadzającym w tajniki programu (element obowiązkowy – termin i miejsce szkolenia wybiera się podczas rejestracji do programu);
•   newsletter z dużą dawką inspiracji;
•   dostęp do webinariów (szkolenia online) dotyczących wyzwań związanych z pracą w projekcie; 
•   możliwość przeprowadzenia warsztatów w Twojej szkole;
•    swojej okolicy dyplom dla opiekunów i opiekunek oraz młodzieży.

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w semestralnym kursie internetowym Nauczyciel/ka I klasa. Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do nauczycieli z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. 

W kursie pogłębiamy i ćwiczymy w praktyce zagadnienia takie jak:

 • ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO (planowanie zajęć; określanie celów lekcji; dobór metod pracy do celów edukacyjnych i wychowawczych);
 • ZARZĄDZANIE KLASĄ (budowanie klasowej społeczności; zarządzanie zróżnicowaną klasą – od integracji do uczenia się we współpracy; wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczennic i uczniów)
 • UCZENIE SIĘ DZIECI (uczenie się we współpracy; monitorowanie przebiegu uczenia się i nauczania; trudnościami i strategie radzenia sobie z nimi);
 • OCENIANIE WSPIERAJĄCE (ocenianie wspomagające uczenie się dzieci)
 • UCZENIE PRZEZ ODKRYWANIE (rozbudzanie ciekawości I aktywności poznawczej oraz kreatywności dzieci)
 • WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SZKOŁY (współpraca z rodzicami, współpraca między nauczycielami; współpraca szkoły i społeczności lokalnej).

Ogólnopolska akcja promująca czytanie i korzystanie z zasobów bibliotek. IV edycja odbędzie się 9 czerwca 2018 r. 

Zapraszamy biblioteki szkolne, publiczne, pedagogiczne i inne.

W ramach akcji biblioteki przygotowują dla czytelników specjalne atrakcje - niekonwencjonalnie pokazują swoje zbiory i ofertę edukacyjno-kulturalną.

Biblioteki otrzymują od nas:

 • materiały edukacyjne i promocyjne: książki, plakaty, ekslibrisy-naklejki, zakładki
 • wsparcie edukacyjne, scenariusze warsztatów, webinaria z ekspertami, kilkaset pomysłów na działania na "Półce z pomysłami" na stronie akcji

W 2017 r. w akcji wzięło udział ponad 1300 bibliotek z całej Polski. 

Kurs internetowy dla nauczycieli (III edycja).

Dlaczego warto?

 • Praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie oceniania kształtującego. Uczestnik kursu wybiera narzędzia OK i dopasowuje je do potrzeb swoich uczniów.
 • Zarówno nauczyciele  jak i uczniowie, a nawet rodzice zwracają uwagę, że praca z pomocą OK zeszytu poprawia nauczanie i uczenie się.
 • Lepsza organizacja pracy, zaangażowanie uczniów, poprawa procesu nauczania i uczenie się w atmosferze partnerstwa.
 • Uczestnicy pracują online w grupach nauczycieli tego samego przedmiotu, co daje unikalną możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami.
 • Nad każdym uczestnikiem czuwa opiekun-konsultant i nauczyciel tego samego przedmiotu, którego zadaniem jest pomoc w planowaniu i prowadzeniu OK zeszytu. 

Kurs trwa od maja 2018 r.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, którzy w swoich placówkach przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze. Młodzież czyta dzieciom z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, domów dziecka, hospicjów, bibliotek – słowem wszędzie, gdzie można nawiązać nowe relacje i spędzić ze sobą czas. Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą!
W ramach programu uczestnicy i uczestniczki mają możliwość:

​Edycja trwa od lutego do czerwca 2018.
Do programu może przystąpić 180 uczestników; liczy się kolejność zgłoszeń, a pierwszeństwo mają te osoby, które nie brały udziału w semestrze zimowym.

Program dla warszawskich instytucji oświatowych.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci z warszawskich placówek edukacyjno-wychowawczych do realizowania Klubów czytelniczych poświęconych tematyce migracji. Prowadzone przez młodzież zajęcia mają wspierać najmłodszych w poznawaniu różnorodnego oblicza migracji, w tym praw człowieka oraz rozwoju umiejętność prowadzenia rozmów sprzyjających otwartości i empatii.

W ramach projektu zapraszamy młodzież i nauczycieli do wzięcia udziału w:

 • szkoleniu dla Klubów czytelniczych (4 uczniów + 1 nauczyciel);
 • webinarium dla Klubów czytelniczych;
 • kursie internetowym „Rozmawiajmy o uchodźcach” dla chętnych nauczycieli.

Każdy klub czytelniczy otrzyma wsparcie mentorskie, pakiet materiałów merytoryczno-metodycznych w tym publikację która pomoże w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dla najmłodszych dotyczących tematyki migracyjnej oraz egzemplarz książki dla dzieci na podstawie której będą odbywały się zajęcia.

Klub Dobrej Rozmowy

W kursie internetowym polecamy nauczycielkom i nauczycielom materiały merytoryczne oraz metodyczne, które porządkują wiedzę o migracjach oraz wspierają w rozwijaniu umiejętności przydatnych w prowadzeniu rozmów z młodzieżą w nowej formule Klubu Dobrej Rozmowy. Dzięki udziałowi w programie przeprowadzą z młodzieżą spotkania Klubu Dobrej Rozmowy na podstawie scenariuszy odwołujących się do podstawy programowej VII klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.

Do zgłoszeń zapraszamy też osoby, które w poprzednich semestrach brały udział w kursie Rozmawiajmy o uchodźcach. Ta edycja to nowa propozycja. 
Oferujemy:

 • kurs internetowy, w którym krok po kroku pokażemy jak prowadzić z młodzieżą rozmowy w nowej formule Klubu Dobrej Rozmowy na temat szeroko pojętej migracji niezależnie od poglądów
 • udział w  szkoleniu wprowadzającym w tajniki projektu
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży w waszej szkole
 • pomoc merytoryczną i metodyczną w formie konsultacji z mentorem
 • dostęp do webinarium dla nauczycieli, dotyczącego wyzwań związanych z poruszaniem z młodzieżą tematyki migracyjnej
 •  certyfikat dla opiekunów/ek i dyplomy dla młodzieży.

Warsztaty SUS koncentrują uwagę i wysiłek szkoły na procesie uczenia się uczniów, powstały z myślą o aktualnych zmianach w oświacie.

Są prowadzone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Program warsztatu jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb szkoły zamawiającej szkolenie.

 Szczególnie polecamy:

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela

Ocenianie kształtujące w klasach zerowych

OK zeszyt w szkole

OK zeszyt w szkole z OK

Jak zadawać dobre prace domowe?        

oraz wiele innych z zakresu oceniania kształtującego, metod dydaktycznych, szkolnych relacji, współpracy nauczycieli, ewaluacji.

Program dla szkół i instytucji edukacyjnych z Warszawy. 

Młodzi na rzecz czystego powietrza – pokonaj z nami smog!

Oferujemy:

 • zestaw ciekawych materiałów edukacyjnych dla ucznia i nauczyciela (scenariusze lekcji, ćwiczeń i eksperymentów, karty pracy, plakaty informacyjne).
 • 6-godzinne szkolenie wprowadzające dla nauczycieli (luty 2018) i kurs internetowy dla uczniów.
 • wsparcie zdalne w postaci strony internetowej oraz newslettera pełnego inspiracji i pomysłów.
 • zaświadczenia o udziale w programie dla szkół, nauczycieli i uczniów.
 • możliwość realizacji ważnego społecznie projektu w gronie innych warszawskich szkół.