Rekrutacja

PROGRAMY DLA DYREKCJI SZKÓŁ

Ogólnopolska akcja promująca czytanie i korzystanie z zasobów bibliotek. III edycja odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 r. pod hasłem "Czytanie porusza".

Zapraszamy biblioteki szkolne, publiczne, pedagogiczne i inne. W ramach akcji biblioteki przygotowują dla czytelników specjalne wieczorno-nocne atrakcje - niekonwencjonalnie pokazują swoje zbiory i ofertę edukacyjno-kulturalną.

Mamy dla Was m.in.:

 • wysyłane do każdej biblioteki materiały promocyjne: plakaty akcji, ekslibrisy-naklejki, zakładki
 • książki, w tym "Małą książkę na Noc Bibliotek. Poradnik dla bibliotekarek i bibliotekarzy w akcji" i książki od partnerskich wydawnictw
 • duże wsparcie edukacyjne, np. webinaria z ekspertami, kilkaset pomysłów na działania na "Półce z pomysłami" na stronie akcji
 • prawa do emisji znanego filmu kinowego promującego literaturę i czytanie.

W 2016 r. w akcji wzięło udział ponad 1000 bibliotek z całej Polski. Czekamy na Was!

Rozwijamy kompetencje przywódcze dyrekcji i dajemy im narzędzia podnoszące efektywność uczenia się i nauczania w ich szkołach. Studia są realizowane wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.  

Wybierając studia podyplomowe:
•    uczestniczysz w inspirujących zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych - praktyków;
•    możesz stać się pewnym swych kompetencji szkolnym liderem, liderką nauczania i rozwoju jakościowego szkoły;
•    Część zjazdów ma miejsce w ośrodku CEO pod Warszawą, co sprzyja wymianie doświadczeń i budowaniu relacji z prowadzącymi oraz innymi dyrektorkami i dyrektorami (większość zajęć odbywa się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki).

 

Treści warsztatów zostały wpracowane przez najlepszych ekspertów programu Szkoła Ucząca Się, m.in. dr Jacka Strzemiecznego i Danutę Sternę. Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły m.in. oceniania kształtującego, metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły i szkolnych relacji. Każdego roku w zajęciach bierze udział ponad 10 000 nauczycieli i nauczycielek.

Biorąc udział w warsztatach:
•    wraz z całą radą pedagogiczną uczestniczysz w zajęciach, które odbywają się w Twojej szkole w dogodnym dla Ciebie terminie i są prowadzone przez doświadczonych trenerów i trenerki CEO – praktyków, którzy na co dzień stosują w swojej pracy nauczycielskiej to, czego uczą;
•    nauczyciele i nauczycielki otrzymają materiały edukacyjne, a dyrektorzy i dyrektorki, po zakończonym warsztacie, wnioski z ewaluacji szkolenia;
•    uczestniczysz w zajęciach, które są wysoko oceniane za warsztatowy i praktyczny charakter,  przydatne materiały i odnoszenie się do realnych wyzwań zawodowych.

Nowe! Szkolenie „Weź oddech - jak ciekawie uczyć o czystości powietrza?”

Polecamy je szkołom i jednostkom samorządu lokalnego, która zaproszą na nie wybrane szkoły ze swojego terenu. Adresatami szkolenia są: nauczyciele i nauczycielki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Główne zagadnienia:

 • Jak interpretować alarmujące stężenie pyłów w powietrzu?
 • Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie?
 • Jak zaangażować młodzież w działania na temat czystości powietrza?

 

PROGRAMY DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

To projekt, którego celem jest promocja pakietów Filmoteki Szkolnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy i uczestniczki realizują zajęcia szkolne w oparciu o filmy z pakietów,  organizują spotkania szkolnego DKF-u, przeprowadzają lekcje edukacji filmowej, tworzą własne produkcje. 

Biorąc udział w programie:

 • otrzymasz wsparcie w formie dostępu do materiałów pomocniczych, w tym scenariuszy lekcji, płyt z inspiracjami oraz gadżetów promocyjnych;
 • masz możliwość uczestnictwa w kursie dla uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, konkursie filmowym "Nakręć się", miejskich grach filmowych, a także w czerwcowym, podsumowującym spotkaniu w Warszawie - czyli w Festiwalu Filmoteki Szkolnej;
 • poznasz nową ścieżkę grywalizacji, na której realizować można inspirujące zadania i w ten sposób zdobywać odznaki i nagrody specjalne.   

W programie zachęcamy młodzież do podejmowania działań na rzecz najbliższej okolicy we współpracy ze społecznością lokalną. Kształtujemy aktywne postawy obywatelskie młodych ludzi, uczymy ich, że mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość, że ich zdanie się liczy. W nowej edycji na uczestników czekają nowe wyzwania – rozmowy z sąsiadami i poznawanie urzędów od podszewki.

Do programu mogą się zgłosić opiekunowie i opiekunki grup ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji edukacyjnych (również nieformalnych).

Program Młody Obywatel, realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK, został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Przybliżamy uczestnikom i uczestniczkom innowacyjne metody i narzędzia oraz pokazujemy, jak korzystać z nich w pracy z uczniami i uczennicami. Szkolenia odnoszą się bezpośrednio do codziennej praktyki szkolnej i pozwalają zaplanować konkretne działania i zajęcia, a równocześnie pomagają w szkole budować profesjonalną społeczność uczącą się.

Biorąc udział w szkoleniach:
•    otrzymasz inspirujące materiały i pomoce dydaktyczne;
•    masz do wyboru szeroki wachlarz tematów np. design thinking w edukacji, narzędzia TIK w edukacji; programowanie dla najmłodszych, edukacja filmowa i medialna dla nauczycieli, budowanie relacji z rodzicami oraz z uczniami i uczennicami.

 

Nowe! Szkolenie „Weź oddech - jak ciekawie uczyć o czystości powietrza?”

Polecamy je szkołom i jednostkom samorządu lokalnego, która zaproszą na nie wybrane szkoły ze swojego terenu. Adresatami szkolenia są: nauczyciele i nauczycielki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Główne zagadnienia:

 • Jak interpretować alarmujące stężenie pyłów w powietrzu?
 • Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie?
 • Jak zaangażować młodzież w działania na temat czystości powietrza?