Rekrutacja

<brak>

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych, dzięki którym:

 • poprawisz nauczanie służące rozwijaniu kompetencji kluczowych, które ułatwią uczniom odnalezienie się na rynku pracy,
 • zorganizujesz proces wspomagania pracy nauczycieli w swojej placówce,
 • skoncentrujesz pracę szkoły/przedszkola na efektywnym nauczaniu.

Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych w województwie mazowieckim i świętokrzyskim:

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół
 • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli
 • kierowników zespołów przedmiotowych
 • kierowników świetlic.

(rejestracja może zostać przedłużona w wypadku wolnych miejsc)

Do 2-letniego programu zapraszamy szkoły, które są zainteresowane trwałą zmianą kultury pracy nauczycieli poprzez opanowanie i wdrażanie podstawowych zasad oceniania kształtujacego w nauczaniu. CRS1 zakłada współpracę dyrekcji, rady pedagogicznej oraz wybranych nauczycieli - liderów z trenerem SUS, który zapewnia wsparcie i indywidualną opiekę dostosowaną do potrzeb szkoły przez cały czas trwania programu. 
Elementy programu:

 • indywidualna merytoryczna opieka trenera SUS, który będzie konsultantem dyrektora szkoły, wspierając go w doskonaleniu nauczania oraz w budowaniu kultury współpracy nauczycieli oraz mentorem nauczycieli
 • 3 warsztaty dla rady pedagogicznej (w szkole)
 • 2 szkolenia regionalne dla dwóch nauczycieli (w najbliższym dużym mieście w regionie)
 • szkolenie regionalne dla dwóch liderów - uczestników kursu internetowego (w najbliższym dużym mieście w regionie)
 • 2 szkolenia dla dyrektora (w Warszawie i w Wildze - w ośrodku szkoleniowym CEO)
 • półtoraroczny kurs internetowy dla dwóch nauczycieli (liderów) pod opieką mentora - trenera SUS (na platformie Nauczycielskiej Akademii Internetowej)
Czas trwania programu: od marca 2018 do końca lutego 2020.

W ramach projektu edukacji filmowej zapraszamy na:

 • kurs dla uczniów i szkolenia internetowe dla nauczycieli (np. Film a wychowanie),
 • webinaria edukacyjne,
 • warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych,
 • konkursy
 • festiwale filmowe.

Projekt realizowane we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Ogólnopolska akcja promująca czytanie i korzystanie z zasobów bibliotek. IV edycja odbędzie się 9 czerwca 2018 r. pod hasłem "RzeczpospoCzyta" w 100-lecie Niepodległości.

Zapraszamy biblioteki szkolne, publiczne, pedagogiczne i inne. W ramach akcji biblioteki przygotowują dla czytelników specjalne atrakcje - niekonwencjonalnie pokazują swoje zbiory i ofertę edukacyjno-kulturalną.

Biblioteki otrzymują od nas:

 • materiały edukacyjne i promocyjne: książki, plakaty, ekslibrisy-naklejki, zakładki
 • wsparcie edukacyjne, scenariusze warsztatów, webinaria z ekspertami, kilkaset pomysłów na działania na "Półce z pomysłami" na stronie akcji

W 2017 r. w akcji wzięło udział ponad 1300 bibliotek z całej Polski. 

Kurs internetowy dla nauczycieli (III edycja).

Dlaczego warto?

 • Praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie oceniania kształtującego. Uczestnik kursu wybiera narzędzia OK i dopasowuje je do potrzeb swoich uczniów.
 • Zarówno nauczyciele  jak i uczniowie, a nawet rodzice zwracają uwagę, że praca z pomocą OK zeszytu poprawia nauczanie i uczenie się.
 • Lepsza organizacja pracy, zaangażowanie uczniów, poprawa procesu nauczania i uczenie się w atmosferze partnerstwa.
 • Uczestnicy pracują online w grupach nauczycieli tego samego przedmiotu, co daje unikalną możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami.
 • Nad każdym uczestnikiem czuwa opiekun-konsultant i nauczyciel tego samego przedmiotu, którego zadaniem jest pomoc w planowaniu i prowadzeniu OK zeszytu. 

Kurs trwa od maja 2018 r.

Warsztaty SUS koncentrują uwagę i wysiłek szkoły na procesie uczenia się uczniów, powstały z myślą o aktualnych zmianach w oświacie.

Są prowadzone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Program warsztatu jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb szkoły zamawiającej szkolenie.

 Szczególnie polecamy:

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela

Ocenianie kształtujące w klasach zerowych

OK zeszyt w szkole

OK zeszyt w szkole z OK

Jak zadawać dobre prace domowe?        

oraz wiele innych z zakresu oceniania kształtującego, metod dydaktycznych, szkolnych relacji, współpracy nauczycieli, ewaluacji.