Rekrutacja

PROGRAMY DLA DYREKCJI SZKÓŁ

Rozwijamy kompetencje przywódcze dyrekcji i dajemy im narzędzia podnoszące efektywność uczenia się i nauczania w ich szkołach. Studia są realizowane wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.  

Wybierając studia podyplomowe:
•    uczestniczysz w inspirujących zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych - praktyków;
•    możesz stać się pewnym swych kompetencji szkolnym liderem, liderką nauczania i rozwoju jakościowego szkoły;
•    Część zjazdów ma miejsce w ośrodku CEO pod Warszawą, co sprzyja wymianie doświadczeń i budowaniu relacji z prowadzącymi oraz innymi dyrektorkami i dyrektorami (większość zajęć odbywa się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki).

 

Treści warsztatów zostały wpracowane przez najlepszych ekspertów programu Szkoła Ucząca Się, m.in. dr Jacka Strzemiecznego i Danutę Sternę. Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły m.in. oceniania kształtującego, metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły i szkolnych relacji. Każdego roku w zajęciach bierze udział ponad 10 000 nauczycieli i nauczycielek.

Biorąc udział w warsztatach:
•    wraz z całą radą pedagogiczną uczestniczysz w zajęciach, które odbywają się w Twojej szkole w dogodnym dla Ciebie terminie i są prowadzone przez doświadczonych trenerów i trenerki CEO – praktyków, którzy na co dzień stosują w swojej pracy nauczycielskiej to, czego uczą;
•    nauczyciele i nauczycielki otrzymają materiały edukacyjne, a dyrektorzy i dyrektorki, po zakończonym warsztacie, wnioski z ewaluacji szkolenia;
•    uczestniczysz w zajęciach, które są wysoko oceniane za warsztatowy i praktyczny charakter,  przydatne materiały i odnoszenie się do realnych wyzwań zawodowych.

PROGRAMY DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

To projekt, którego celem jest promocja pakietów Filmoteki Szkolnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy i uczestniczki realizują zajęcia szkolne w oparciu o filmy z pakietów,  organizują spotkania szkolnego DKF-u, przeprowadzają lekcje edukacji filmowej, tworzą własne produkcje. 

Biorąc udział w programie:

 • otrzymasz wsparcie w formie dostępu do materiałów pomocniczych, w tym scenariuszy lekcji, płyt z inspiracjami oraz gadżetów promocyjnych;
 • masz możliwość uczestnictwa w kursie dla uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, konkursie filmowym "Nakręć się", miejskich grach filmowych, a także w czerwcowym, podsumowującym spotkaniu w Warszawie - czyli w Festiwalu Filmoteki Szkolnej;
 • poznasz nową ścieżkę grywalizacji, na której realizować można inspirujące zadania i w ten sposób zdobywać odznaki i nagrody specjalne.   

Twoi uczniowie i uczennice mają problem z przygotowaniem się do matury z matematyki, a Tobie brakuje czasu na powtórki? Chcesz zainteresować uczniów i uczennice przedmiotami przyrodniczymi? Cyfrowa Akademia to pierwsza w Polsce platforma MOOC skierowana bezpośrednio do młodych ludzi, oferująca bezpłatne kursy online z matematyki i przyrody, zgodne z podstawą programową.

Biorąc udział w programie:
•    masz dostęp do bezpłatnych kursów online, materiałów dodatkowych i webinarów dotyczących innowacyjnych metod nauczania;
•    uczniowie i uczennice mogą sami nabywać wiedzę, doskonalić umiejętności i od razu śledzić postępy – wystarczy dostęp do internetu;
•    nauczyciele  i nauczycielki mogą otrzymywać zbiorcze raporty z postępów uczniów i uczennic.

 

Program łączy zabawę z nauką i zdobywaniem cennego doświadczenia. W tym roku szkolnym na chętnych czekają kolejne wyzwania – rozmowy z sąsiadami i sąsiadkami, planowanie przyszłości i poznawanie urzędów od podszewki. W tym roku tematyka programu dotyczy szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.

Udział w programie jest bezpłatny. Do programu mogą się zgłosić opiekunowie i opiekunki grup ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji edukacyjnych (również nieformalnych). Program Młody Obywatel, realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK, został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

W ramach programu Nauczyciel/ka I klasa zapraszamy na semestralny kurs internetowy. Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do nauczycieli z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. W kursie pogłębiamy i ćwiczymy w praktyce zagadnienia takie jak:

 • organizacja procesu edukacyjnego (planowanie zajęć; określanie celów lekcji; dobór metod pracy do celów edukacyjnych i wychowawczych);
 • zarządzanie klasą (budowanie klasowej społeczności; zarządzanie zróżnicowaną klasą – od integracji do uczenia się we współpracy; wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczennic i uczniów)
 • uczenie się dzieci (uczenie się we współpracy; monitorowanie przebiegu uczenia się i nauczania; trudnościami i strategie radzenia sobie z nimi);
 • ocenianie wspierające (ocenianie wspomagające uczenie się dzieci)
 • uczenie przez odkrywanie (rozbudzanie ciekawości I aktywności poznawczej oraz kreatywności dzieci)
 • współpraca z otoczeniem szkoły (współpraca z rodzicami, współpraca między nauczycielami; współpraca szkoły i społeczności lokalnej).

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do prowadzenia zajęć z młodzieżą, umożliwiających rozmowę na temat uchodźców i współczesnych migracji oraz ważnych wartości związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym.

Biorąc udział w programie:
•    masz możliwość uczestniczyć w ciekawym kursie e-coachingowym poruszającym ważny i aktualny temat migracji i uchodźstwa we współczesnym świecie;
•    otrzymasz pakiet scenariuszy lekcji do zastosowania na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;
•    otrzymasz pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku.

 

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do zaangażowania w inicjatywy kształtujące u uczniów poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej. W ramach programu Solidarna Szkoła uczniowie poznają historię najnowszą Polski, realizują własne projekty społeczne, a także poznają współczesne wymiary solidarności. W drugim semestrze tematem przewodnim będą nierówności ekonomiczne. Dołączcie do nas!
W ramach programu oferujemy szkołom:

 • nowe materiały edukacyjne dostępne online;
 • scenariusze szkolnych akcji i happeningów związanych z ważnymi rocznicami;
 • wsparcie przy realizacji projektów;
 • lekcje z ekspertami w postaci webinariów;
 • udział 12 najaktywniejszych szkół w finale projektu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku;
 • certyfikat "Solidarnej Szkoły" dla szkół, które wypełnią kryteria certyfikatu.

Przybliżamy uczestnikom i uczestniczkom innowacyjne metody i narzędzia oraz pokazujemy, jak korzystać z nich w pracy z uczniami i uczennicami. Szkolenia odnoszą się bezpośrednio do codziennej praktyki szkolnej i pozwalają zaplanować konkretne działania i zajęcia, a równocześnie pomagają w szkole budować profesjonalną społeczność uczącą się.

Biorąc udział w szkoleniach:
•    otrzymasz inspirujące materiały i pomoce dydaktyczne;
•    masz do wyboru szeroki wachlarz tematów np. design thinking w edukacji, narzędzia TIK w edukacji; programowanie dla najmłodszych, edukacja filmowa i medialna dla nauczycieli, budowanie relacji z rodzicami oraz z uczniami i uczennicami.

 

Szkolenia „Jak zaangażować młodzież w projekt na temat czystości powietrza?”

Podczas szkolenia podzielimy się dobrymi praktykami wypracowanymi w programie Weź Oddech i opowiemy, jak ciekawie uczyć na temat smogu i czystości powietrza z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego i eksperymentu. Szkolenia odbędą się w czterech lokalizacjach i terminach:

 • 7 lutego, Radom
 • 8 lutego, Warszawa
 • 15 lutego, Lublin 
 • 16 lutego, Łódź

Udział w szkoleniach jest bezpłatny – zapewniamy wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają sprawdzone rozwiązania i pomysły na prowadzenia projektów edukacyjnych z młodzieżą na temat czystości powietrza,
 • Dowiedzą się, jak krok po kroku przeprowadzić z młodzieżą taki projekt, 
 • Otrzymają zestaw materiałów edukacyjnych (w tym publikację ze scenariuszami lekcji), które umożliwią im przeprowadzenie z młodzieżą projektu w obszarze czystości powietrza.