Rekrutacja

Informujemy, że rekrutacje do kolejnych programów rozpoczną się wkrótce

PROGRAMY DLA DYREKCJI SZKÓŁ

Szkolne lekcje o finansach.

Jak mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi? Co robić, gdy potrzeb jest więcej niż pieniędzy lub gdy w planowanych wydatkach pojawią się nieprzewidziane? Dlaczego warto oszczędzać? W jaki sposób  przeciwdziałać ryzyku, jakie spotyka nas w codziennym życiu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukają uczniowie wraz z wolontariuszami i wolontariuszkami firmy AXA, którzy w roku szkolnym 2017/18 poprowadzą w szkołach lekcje o finansach. Celem tych spotkań jest przygotowanie uczniów i uczennic do podejmowania w przyszłości optymalnych decyzji i wyborów finansowych. Program skierowany jest do uczniów i uczennic w wieku 15-17 lat. 

W nowym roku szkolnym w ramach projektu edukacji filmowej zapraszamy na:

 • kurs internetowy dla uczniów i nauczycieli,
 • webinaria edukacyjne,
 • warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych
 • konkursy
 • festiwale filmowe.

Projekt realizowane we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zapraszamy do zgłaszania nauczycieli do nagrody. Przeznaczona jest dla osób, które uczą i wychowują w duchu szacunku dla inności, odgrywają aktywną rolę w szkole i społeczności lokalnej, wspólnie z uczniami i uczennicami działają na rzecz równości, sprawiedliwości społecznej oraz pamięci. Nagroda, której pierwszych laureatów wybrała sama Irena Sendlerowa, wynosi 15 tys. zł. 

Semestralny kurs internetowy dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do nauczycieli z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. 

W kursie pogłębiamy i ćwiczymy w praktyce zagadnienia takie jak:

 • organizacja procesu edukacyjnego (planowanie zajęć; określanie celów lekcji; dobór metod pracy do celów edukacyjnych i wychowawczych);
 • zarządzanie klasą (budowanie klasowej społeczności; zarządzanie zróżnicowaną klasą – od integracji do uczenia się we współpracy; wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczennic i uczniów)
 • uczenie się dzieci (uczenie się we współpracy; monitorowanie przebiegu uczenia się i nauczania; trudnościami i strategie radzenia sobie z nimi);
 • ocenianie wspierające (ocenianie wspomagające uczenie się dzieci)
 • uczenie przez odkrywanie (rozbudzanie ciekawości I aktywności poznawczej oraz kreatywności dzieci)
 • współpraca z otoczeniem szkoły (współpraca z rodzicami, współpraca między nauczycielami; współpraca szkoły i społeczności lokalnej).

Koncentrujemy się na praktycznych problemach kształcenia. Poznane metody i techniki nauczania oraz oceniania wypróbujesz w swojej codziennej pracy z uczniami. Kursy internetowe prowadzimy wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.  

Biorąc udział w kursach:
•    uczestniczysz w  zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem internetu, które ukończyło i bardzo pozytywnie oceniło już ponad 10 000 osób. Internetowa forma kursu umożliwia pracę w dowolnym, dogodnym dla uczestników czasie;
•    współpracujesz z indywidualnym doświadczonym mentorem, mentorką - praktykiem, który na co dzień stosuje to, czego uczy;
•    korzystasz ze współfinansowania naszego partnera PAFW, dzięki któremu cena za udział w N@I jest bardzo atrakcyjna.

Budujemy umiejętność brania odpowiedzialności młodych ludzi za swoje uczenie się. Dzięki zastosowaniu zasad oceniania kształtującego OK zeszyt jest wsparciem zarówno dla ucznia, uczennicy dokumentującej swój proces uczenia się, jak i dla nauczyciela, nauczycielki w skuteczniejszym nauczaniu.
 
Biorąc udział w II edycji programu:
•    uzyskasz dostęp do kursu internetowego, bloga przedmiotowego, webinariów,
•    otrzymasz zestaw pomocy dydaktycznych,
•    uzyskasz możliwość wzięcia udziału w spotkaniach regionalnych,
•    otrzymasz indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta - Okejki,
•    dołączysz do społeczności kilkuset osób z całe Polski, które odkryły fenomen OK zeszytu i korzystając z niego, zwiększają skuteczność nauczania.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, którzy w swoich placówkach przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze. Młodzież czyta dzieciom z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, domów dziecka, hospicjów, bibliotek – wszędzie, gdzie można nawiązać nowe relacje i spędzić ze sobą czas. Ale wspólne czytanie to nie wszystko. Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą.

Program ma charakter semestralny i zakłada cykliczne spotkania Klubów Czytelniczych przez cały semestr. 

Do programu może przystąpić 300 uczestników; liczy się kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do prowadzenia zajęć z młodzieżą, umożliwiających rozmowę na temat uchodźców i współczesnych migracji oraz ważnych wartości związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym.

Biorąc udział w projekcie:
•  masz możliwość uczestniczyć w kursie e-learningowym poruszającym ważny i aktualny temat migracji i uchodźstwa we współczesnym świecie, w ramach którego odbędzie się szkolenie stacjonarne;

• otrzymasz pakiet scenariuszy lekcji do zastosowania na zajęciach (VII klasa podstawowa, II i III gimnazjum) przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;

• otrzymasz pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku.

W ramach programu wspieramy szkoły, które chcą poprawić jakość działania samorządów uczniowskich oraz zaangażować uczniów i uczennice w życie szkoły.

Szkołom, które zrealizują wszystkie wyzwania, przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. 

W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy do dwóch działań:

 • Samorządy Mają Głos (SMG) – akcja, w której wspieramy szkoły w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Oferujemy materiały wysyłane pocztą oraz dostęp do platformy dla wszystkich uczestników projektu. Akcja SMG jest świetnym wstępem do dalszej części programu.
 • Szkoła Demokracji (SD) – całoroczny program wspierania merytorycznego szkół, które chcą wzmocnić udział uczniów i uczennic w życiu szkoły. 7 obszarów życia szkoły - podejmij jedno wyzwanie w każdym z nich i zmień swoją szkołę! Oferujemy warsztaty, webinaria i konsultacje ekspertów.

Warsztaty koncentrują uwagę i wysiłek szkoły na procesie uczenia się uczniów. Program powstał z myślą o aktualnych zmianach w oświacie. 

Szczególnie polecamy tematy:

Szkolenia odbywają się w zamawiającej warsztat szkole lub w formie wyjazdowej w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze.

Nowe! Szkolenie „Weź oddech - jak ciekawie uczyć o czystości powietrza?”

Polecamy je szkołom i jednostkom samorządu lokalnego, która zaproszą na nie wybrane szkoły ze swojego terenu. Adresatami szkolenia są: nauczyciele i nauczycielki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Główne zagadnienia:

 • Jak interpretować alarmujące stężenie pyłów w powietrzu?
 • Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie?
 • Jak zaangażować młodzież w działania na temat czystości powietrza?

 

PROGRAMY DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

Szkolne lekcje o finansach.

Jak mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi? Co robić, gdy potrzeb jest więcej niż pieniędzy lub gdy w planowanych wydatkach pojawią się nieprzewidziane? Dlaczego warto oszczędzać? W jaki sposób  przeciwdziałać ryzyku, jakie spotyka nas w codziennym życiu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukają uczniowie wraz z wolontariuszami i wolontariuszkami firmy AXA, którzy w roku szkolnym 2017/18 poprowadzą w szkołach lekcje o finansach. Celem tych spotkań jest przygotowanie uczniów i uczennic do podejmowania w przyszłości optymalnych decyzji i wyborów finansowych. Program skierowany jest do uczniów i uczennic w wieku 15-17 lat. 

W nowym roku szkolnym w ramach projektu edukacji filmowej zapraszamy na:

 • kurs internetowy dla uczniów i nauczycieli,
 • webinaria edukacyjne,
 • warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych
 • konkursy
 • festiwale filmowe.

Projekt realizowane we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zapraszamy do zgłaszania nauczycieli do nagrody. Przeznaczona jest dla osób, które uczą i wychowują w duchu szacunku dla inności, odgrywają aktywną rolę w szkole i społeczności lokalnej, wspólnie z uczniami i uczennicami działają na rzecz równości, sprawiedliwości społecznej oraz pamięci. Nagroda, której pierwszych laureatów wybrała sama Irena Sendlerowa, wynosi 15 tys. zł. 

Semestralny kurs internetowy dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do nauczycieli z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. 

W kursie pogłębiamy i ćwiczymy w praktyce zagadnienia takie jak:

 • organizacja procesu edukacyjnego (planowanie zajęć; określanie celów lekcji; dobór metod pracy do celów edukacyjnych i wychowawczych);
 • zarządzanie klasą (budowanie klasowej społeczności; zarządzanie zróżnicowaną klasą – od integracji do uczenia się we współpracy; wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczennic i uczniów)
 • uczenie się dzieci (uczenie się we współpracy; monitorowanie przebiegu uczenia się i nauczania; trudnościami i strategie radzenia sobie z nimi);
 • ocenianie wspierające (ocenianie wspomagające uczenie się dzieci)
 • uczenie przez odkrywanie (rozbudzanie ciekawości I aktywności poznawczej oraz kreatywności dzieci)
 • współpraca z otoczeniem szkoły (współpraca z rodzicami, współpraca między nauczycielami; współpraca szkoły i społeczności lokalnej).

Koncentrujemy się na praktycznych problemach kształcenia. Poznane metody i techniki nauczania oraz oceniania wypróbujesz w swojej codziennej pracy z uczniami. Kursy internetowe prowadzimy wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.  

Biorąc udział w kursach:
•    uczestniczysz w  zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem internetu, które ukończyło i bardzo pozytywnie oceniło już ponad 10 000 osób. Internetowa forma kursu umożliwia pracę w dowolnym, dogodnym dla uczestników czasie;
•    współpracujesz z indywidualnym doświadczonym mentorem, mentorką - praktykiem, który na co dzień stosuje to, czego uczy;
•    korzystasz ze współfinansowania naszego partnera PAFW, dzięki któremu cena za udział w N@I jest bardzo atrakcyjna.

Budujemy umiejętność brania odpowiedzialności młodych ludzi za swoje uczenie się. Dzięki zastosowaniu zasad oceniania kształtującego OK zeszyt jest wsparciem zarówno dla ucznia, uczennicy dokumentującej swój proces uczenia się, jak i dla nauczyciela, nauczycielki w skuteczniejszym nauczaniu.
 
Biorąc udział w II edycji programu:
•    uzyskasz dostęp do kursu internetowego, bloga przedmiotowego, webinariów,
•    otrzymasz zestaw pomocy dydaktycznych,
•    uzyskasz możliwość wzięcia udziału w spotkaniach regionalnych,
•    otrzymasz indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta - Okejki,
•    dołączysz do społeczności kilkuset osób z całe Polski, które odkryły fenomen OK zeszytu i korzystając z niego, zwiększają skuteczność nauczania.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, którzy w swoich placówkach przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze. Młodzież czyta dzieciom z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, domów dziecka, hospicjów, bibliotek – wszędzie, gdzie można nawiązać nowe relacje i spędzić ze sobą czas. Ale wspólne czytanie to nie wszystko. Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą.

Program ma charakter semestralny i zakłada cykliczne spotkania Klubów Czytelniczych przez cały semestr. 

Do programu może przystąpić 300 uczestników; liczy się kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do prowadzenia zajęć z młodzieżą, umożliwiających rozmowę na temat uchodźców i współczesnych migracji oraz ważnych wartości związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym.

Biorąc udział w projekcie:
•  masz możliwość uczestniczyć w kursie e-learningowym poruszającym ważny i aktualny temat migracji i uchodźstwa we współczesnym świecie, w ramach którego odbędzie się szkolenie stacjonarne;

• otrzymasz pakiet scenariuszy lekcji do zastosowania na zajęciach (VII klasa podstawowa, II i III gimnazjum) przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;

• otrzymasz pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku.

Przybliżamy uczestnikom i uczestniczkom innowacyjne metody i narzędzia oraz pokazujemy, jak korzystać z nich w pracy z uczniami i uczennicami. Szkolenia odnoszą się bezpośrednio do codziennej praktyki szkolnej i pozwalają zaplanować konkretne działania i zajęcia, a równocześnie pomagają w szkole budować profesjonalną społeczność uczącą się.

Biorąc udział w szkoleniach:
•    otrzymasz inspirujące materiały i pomoce dydaktyczne;
•    masz do wyboru szeroki wachlarz tematów np. design thinking w edukacji, narzędzia TIK w edukacji; programowanie dla najmłodszych, edukacja filmowa i medialna dla nauczycieli, budowanie relacji z rodzicami oraz z uczniami i uczennicami.

 

W ramach programu wspieramy szkoły, które chcą poprawić jakość działania samorządów uczniowskich oraz zaangażować uczniów i uczennice w życie szkoły.

Szkołom, które zrealizują wszystkie wyzwania, przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. 

W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy do dwóch działań:

 • Samorządy Mają Głos (SMG) – akcja, w której wspieramy szkoły w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Oferujemy materiały wysyłane pocztą oraz dostęp do platformy dla wszystkich uczestników projektu. Akcja SMG jest świetnym wstępem do dalszej części programu.
 • Szkoła Demokracji (SD) – całoroczny program wspierania merytorycznego szkół, które chcą wzmocnić udział uczniów i uczennic w życiu szkoły. 7 obszarów życia szkoły - podejmij jedno wyzwanie w każdym z nich i zmień swoją szkołę! Oferujemy warsztaty, webinaria i konsultacje ekspertów.

Nowe! Szkolenie „Weź oddech - jak ciekawie uczyć o czystości powietrza?”

Polecamy je szkołom i jednostkom samorządu lokalnego, która zaproszą na nie wybrane szkoły ze swojego terenu. Adresatami szkolenia są: nauczyciele i nauczycielki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Główne zagadnienia:

 • Jak interpretować alarmujące stężenie pyłów w powietrzu?
 • Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie?
 • Jak zaangażować młodzież w działania na temat czystości powietrza?