Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

Kup w naszej księgarni Z DEMOKRACJĄ NA TY - materiały pomocnicze dla uczniów

Praca zbiorowa pod redakcją A. Pawlickiego, T. Merty i A. Pacewicz

Publikacja towarzyszy podręcznikowi "Z demokracją na ty". Umożliwia realizowanie programu w zakresie rozszerzonym oraz może być przydatna na zajęciach fakultatywnych. Książka zawiera ćwiczenia odnoszące się do tekstów zawartych w podręczniku, a także dodatkowe materiały źródłowe i propozycje ich wykorzystania.

Przykładowe tematy:

 • Społeczeństwo polskie w przebudowie
 • Wobec innego - mniejszości narodowe, migracje, uchodźcy
 • Obywatel: kto to taki?
 • Demokracja antyczna i demokracja dzisiejsza
 • Polska tradycja demokratyczna
 • Peerel - od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski
 • Dziecko też człowiek
 • Trzewia węża - co i gdzie siedzi w konstytucji RP?
 • Młodzież w konflikcie z prawem i za pan brat
 • Ojczyzna europejska - europa ojczyzn
 • Prawa człowieka - źródła, dokumenty, praktyki
Wybrane propozycje ćwiczeń:
 • praca w zespołach: „Szukamy definicji narodu”
 • debata: „Polska transformacja społeczna – sukces czy klęska?”, „Czy przyjmować imigrantów?”
 • odgrywanie ról: „Mamy prawo do ... – mniejszości narodowe”, „Proszę wstać, sąd idzie!”
 • projekt badawczy: „Charakterystyka socjologicznej społeczności lokalnej”
 • analiza danych: „Stratyfikacja społeczna we współczesnej Polsce”

Nr dopuszczenia: DKOS-4015-193/02

Data wydania: Warszawa 2007
Kup w naszej księgarni Z DEMOKRACJĄ NA TY - zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: M. Cichocki, D. Gawin, P. Kaczorowski, J. Królikowski, T. Merta, E. Morawska, M. Płatek, M. Podbielkowski, P. Śpiewak, A. Waśkiewicz

Podręcznik przeznaczony przede wszystkim dla uczniów zainteresowanych problematyką polityczną, prawną i społeczną, którzy zamierzają dalej się kształcić w tym kierunku. Publikacja ta nie tylko pogłębia rozumienie skomplikowanych zagadnień współczesnego państwa i demokracji, ale także stanowi praktyczną pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym oraz do egzaminów wstępnych na studia.

 Działy tematyczne:

 • Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Droga do demokracji konstytucyjnej
 • Modele demokracji
 • Czy wystarczy sama konstytucja?
 • Prawa, wolności i obowiązki
 • Ustrój polityczny RP
 • Samorząd terytorialny
 • Prawo w życiu obywatela
 • Zagrożenia dla demokracji
 • Polska, Europa, świat – wyzwanie współczesności
 • Mały słownik wielkich idei

Wybrane zagadnienia do dyskusji i debat:

 • Przyczyny erozji systemu komunistycznego
 • Wady i zalety demokracji bezpośredniej
 • Czy warto utrzymywać dwuizbowy parlament?
 • Co młodzi Polacy wiedzą o globalizacji?
 • Idealne państwo w oczach konserwatystów, liberałów i socjalistów

Nr dopuszczenia: 392/03

Data wydania: Warszawa 2010