Książki metodyczne dla nauczycieli

Kup w naszej księgarni OKmiks. Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu?

Tekst i ilustracje: Danuta Sterna

Pierwszy komiks o ocenianiu kształtującym! Historia o klasie, w której Pani zaczęła stosować OK w pracy z uczniami, wszyscy założyli OK zeszyty i co z tego wynikło.

Zasady oceniania kształtującego przedstawione obraz(k)owo! Plus bonus: Sam(a) zdecyduj, o czym myślą i co mówią nauczycielka i uczniowie w klasie z OK i wypełnij dymki na ostatnim obrazku.

Data wydania: 2017

Kup w naszej księgarni UCZĘ W KLASACH MŁODSZYCH. Przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących Się

Pod redakcją: Danuty Sterny 

Poradnik dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego odpowiadający w praktyczny sposób na pytanie, jak oceniać najmłodszych i wspomagać ich rozwój, nie używając nieadekwatnego na tym etapie edukacji oceniania za pomocą stopni. Poradnik, pod redakcją wieloletniej ekspertki Centrum Edukacji Obywatelskiej Danuty Sterny, powstał jako zbiorowe dzieło nauczycielek - praktyczek, które problemy i dylematy związane z oceną opisową i wprowadzaniem w życie szkolne oceniania rozwojowego rozwiązywały samodzielnie w swojej pracy w klasach I-III.

Data wydania: 2015 

Pobierz bezpłatnie CZYTAMY I ODKRYWAMY

Publikacja, która pomaga rozwijać u uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem i odkrywania naukowego na różnych przedmiotach. Powstała na bazie doświadczeń nauczycieli, dyrektorów, uczniów, ekspertów i zespołu prowadzącego program Szkoła z Klasą 2.0. Znajdują się w niej ciekawe pomysły, cenne wskazówki i sprawdzone materiały dydaktyczne.

Data wydania: Warszawa 2014

Pobierz bezpłatnie 5 METOD, CZYLI JAK UCZĄ SZKOŁY Z KLASĄ 2.0. Z doświadczeń Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczycieli i uczniów

Autorka: Marta Puciłowska

Praktyczny opis pięciu metod pracy, które w polskiej edukacji CEO propaguje od lat i które szczególnie sprawdziły się w Szkole z Klasą 2.0. Każda metoda opisana jest w dwóch podrozdziałach - jeden pokazuje rolę nauczyciela i podpowiada, jak zaplanować i zrealizować działania, a drugi dotyczy najważniejszych umiejętności, które rozwijają uczniowie. Pierwszy jest prezentacją kluczowych elementów metody, drugi – zapisem doświadczenia nauczycielek i nauczycieli.

Data wydania: Warszawa 2014

Pobierz bezpłatnie SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Praktyczny przewodnik

Autorki: Joanna Sroka-Małolepszy, Magda Janiszewska

Przewodnik jest efektem czterech lat pracy uczestników i zespołu prowadzącego program Szkoła z Klasą. Poza opisem zasad programu i zadaniami dla uczestników, znajdują się tu również odsyłacze do miejsc, w których znajdą się materiały uzupełniające poruszone zagadnienia i podpowiedzi związane z zadaniami uczestników.

Data wydania: Warszawa 2014

Pobierz bezpłatnie NAUCZYCIEL/KA I KLASA. Dobre praktyki

Publikacja zawiera dobre praktyki nauczycieli biorących udział w programie Nauczyciel/ka I klasa. Wykorzystują oni różne metody i techniki pracy i dzielą się ciekawymi doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi zastosowania ich na lekcjach. Inspirująca lektura.

Data wydania: Warszawa 2015

Pobierz bezpłatnie GRAMY W KLASY. Jak uczyć (się) na 10 polach

Publikacja dla nauczycieli klas I-III. Zawiera inspiracje na każdą chwilę szkolnego dnia, uwzględniające kluczowe obszary edukacji wczesnoszkolnej. To pomysły na jednorazowe ćwiczenie, powtarzalną aktywność albo klasowy rytuał. Rozbudowane opisy tych aktywności oraz inne propozycje znajdują się w zakładce Materiały na stronie www.1klasa.edu.pl

Data wydania: Warszawa 2014

Kup w naszej księgarni UCZĘ SIĘ UCZYĆ. Ocenianie kształtujące w praktyce

Autorka: Danuta Sterna

Podręcznik-poradnik oceniania kształtującego autorstwa czołowej polskiej ekspertki od tej metody nauczania. Podsumowuje doświadczenia nauczycieli praktyków, którzy w swojej codziennej pracy z sukcesami wykorzystują ocenianie kształtujące. Cytaty wypowiedzi nauczycieli i przykłady z ich szkolnej praktyki stanowią dużą wartość tej książki i pokazują, czym naprawdę jest praca z ocenianiem kształtującym. 

Książka, przeznaczona dla nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania. Krok po kroku pokazuje, jak rozpocząć pracę z ocenianiem kształtującym w różnych warunkach, jak bezpiecznie i skutecznie wypróbowywać jego narzędzia i wśród nich szukać tych najskuteczniejszych i najlepiej sprawdzających się w środowisku szkolnym.

Obowiązkowa pozycja dla tych, którzy chcą rozpocząć i rozwinąć praktykowanie oceniania kształtującego.

Data wydania: Warszawa 2016

Pobierz bezpłatnie TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE NA LEKCJACH. Przykładowe konspekty i polecane praktyki
Autorki: Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna

Książka stanowi zachętę do stosowania TIK w szkole: twórczego, aktywizującego uczniów i nawiązującego do celów nauczania. Autorki pokazują, jak tworzyć konspekt lekcji, aby efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie, a jednocześnie realizować zasady oceniania kształtującego. Omawiają różne modele stosowania TIK w szkole i kryteria, jakimi warto się przy tym kierować.
Autorki opierają się na scenariuszach lekcji i dobrych praktykach wykorzystania TIK na lekcjach przedmiotowych i w organizacji pracy szkoły, powstałych w ramach programu Aktywna edukacja.

Data wydania: Warszawa 2015

 

Pobierz bezpłatnie EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII NA LEKCJACH

Autorzy: Howard Pitler, Elizabeth Hubbell i Matt Kuhn

Poradnik wykorzystywania TIK (technilogii informacyjno-komunikacyjnych) w codziennej pracy nauczyciela – do udzielania informacji zwrotnej i formułowania celów lekcji, a także inicjowania współpracy, przygotowywania podsumowań czy zadawania pracy domowej. Autorzy przedstawiają i omawiają programy służące do tworzenia dokumentów, multimediów i baz danych, wspierających przeprowadzanie burz mózgów i zabaw ruchowych, a także platformy edukacyjne.

Data wydania: Warszawa 2015

Pobierz bezpłatnie CELE UCZENIA SIĘ. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję
Autorki: Connie M. Moss i Susan M. Brookhart
Autorki – amerykańskie dydaktyczki – wychodzą z założenia, że wyniki w nauce poszczególnych uczniów wychodzą od nich samych, a najlepsze efekty osiąga się wówczas, kiedy nauczyciele podchodzą do nauczania z punktu widzenia uczniów. Do tego potrzebna jest umiejętność formułowania celów lekcji w języku ucznia.
Data wydaniaL Warszawa 2014
Kup w naszej księgarni POMYSŁ NA SZKOŁĘ Z KLASĄ

Autorki: Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewestam

Przewodnik po najciekawszych projektach akcji Szkoła z klasą, realizowanej przez ponad 5000 szkół. Są wśród nich oryginalne sposoby na ożywienie życia w szkole – organizacja badań uczniowskich, festiwal naukowy czy akcja charytatywna oraz sprawdzone pomysły na ciekawe zajęcia lekcyjne. Książka zawiera krótkie opisy działań przeplatane anegdotami, dzięki czemu w przystępny sposób inspiruje nauczycieli, rodziców i samych uczniów do tworzenia wymarzonej szkoły z klasą.

Data wydania: 2008

Pobierz bezpłatnie JAK NAJLEPIEJ DOSKONALONE SYSTEMY SZKOLNE NA ŚWIECIE STAJĄ SIĘ JESZCZE LEPSZE

 

Autorzy:Mona Mourshed, Chinezi Chijioke, Michael Barber 

Jak powinniśmy modernizować pracę polskich szkół? Jakie są najwłaściwsze systemowe zmiany i reformy, które pozwolą naszej oświacie się rozwijać, a może nawet zbliżą polską edukację do najlepszych na świecie? Na te pytania odpowiada raport edukacyjny międzynarodowej firmy doradczej McKinsey & Company "Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze".

Polskie wydanie przygotowano w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Ze wstępu Jacka Strzemiecznego do polskiego wydania: "Oddajemy w Państwa ręce kolejny raport edukacyjny międzynarodowej firmy doradczej McKinsey & Company Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze. To cenna publikacja, która może zainteresować wszystkich zajmujących się oświatą. Mamy nadzieję, iż zostanie ona zauważona w Polsce – nasz kraj został w niej wyróżniony za wyraźną i trwałą poprawę wyników kształcenia uczniów po roku 2000, widoczną w kolejnych badaniach PISA. Liczymy na to, że raport ten wywoła dyskusje edukacyjne i zostanie wykorzystany przy planowaniu całościowych działań poprawiających pracę polskiej oświaty".

Data wydania: 2014

Pobierz bezpłatnie WYBÓR ZŁYCH STEROWNIKÓW W CAŁOŚCIOWEJ REFORMIE SYSTEMU EDUKACJI

Autor: Michael Fullan

Jeśli myślimy o reformach edukacyjnych, to nie ma na świecie bardziej uznanego eksperta w tej dziedzinie niż Kanadyjczyk Michael Fullan. Zasłużył na tę pozycję czterdziestoma latami badań, kilkoma bestsellerami edukacyjnymi oraz znakomitą rolą w ulepszaniu oświaty w stanie Ontario. Jego praca naukowa i badania to łączenie praktyki z teorią. Korzystanie z doświadczeń i analiz Fullana jest bardzo pożądane przy reformowaniu polskiej oświaty.

Ze wstępu Jacka Strzemiecznego: "Polska szkoła potrzebuje zmian. Błędem jest ich unikanie, ale jeszcze większym – wprowadzanie niewłaściwych. Jednak każda zmiana kosztuje. Poza kosztami bezpośrednimi łączy się z destabilizowaniem pracy instytucji i nauczycieli. Niestety, często także, jak przekonuje autor tej publikacji, niesie negatywne skutki dla uczenia się uczniów. Dotyczy to wielu kierunków reform, promowanych przez publicystów,polityków i działaczy oświatowych, które tylko pozornie są atrakcyjne. Michael Fullan przekonująco ostrzega przed działaniami, które wykorzystują jako dominujące niewłaściwe dźwignie zmian, co w efekcie negatywnie odbija się na nauczaniu i uczeniu się w szkole. Autor dowodzi, dlaczego niektóre z narzędzi systemowych obsadzone w wiodących rolach szkodzą i wskazuje ich skuteczne odpowiedniki. W swoich opiniach jest jednoznaczny, a niekiedy nawet emocjonalny. Edukacja służąca wszystkim uczniom, a przez to całemu społeczeństwu, jest dla niego imperatywem moralnym".

Jacek Strzemieczny, Szkoła Ucząca Się

Data wydania: 2014

Kup w naszej księgarni JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI

Autor: Merrill Harmin

Poradnik dla wszystkich nauczycieli, niezależnie od wykładanego przedmiotu i poziomu szkoły, w której uczą. Zwiera praktyczne porady, jak budować w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Dzięki proponowanym technikom nauczania nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiadomości na sojusznika ucznia, wspierającego go w procesie uczenia się. Publikacja ilustrowana jest przykładami z pracy polskich nauczycieli – uczestników internetowej Akademii „Szkoły uczącej się”.

Data wydania: 2015 (wyd. III)

Kup w naszej księgarni JAK OCENIAĆ, ABY UCZYĆ?

Autorzy: Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, Bethan Marshall, Dylan Wiliam

Publikacja pod redakcją Paula Blacka, prezentująca nurt w nauczaniu nastawiony na to, w jaki sposób pomóc uczniowi się uczyć. Badania nad skutecznością „oceniania kształtującego” są prowadzone w różnych regionach świata. Paul Black i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez angielskich badaczy, sprawdzony w praktyce, może zmienić szkołę. I choć pozornie dotyczy tylko oceniania, to dociera do samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, ile ocenia prace uczniów, wskazując, co uczeń zrobił dobrze, dokąd doszedł, co musi uzupełnić lub poprawić.

Data wydania: 2006

Kup w naszej księgarni OCENIANIE KSZTAŁTUJACE W PRAKTYCE

Autorka: Danuta Sterna

Książka, która w sposób ciekawy i praktyczny prowadzi nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy. Prezentuje doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Od autorki: „Od czasu, gdy zaczęłam pracować w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza, która chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić. (...)

Data III wydania: 2014

 

Kup w naszej księgarni BADANIE PRZEZ DZIAŁANIE. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć

Autor: Richard Sagor

Książka amerykańskiego profesora pedagogiki pokazuje, jak grupa nauczycieli może przeprowadzać wspólne badania, by zdiagnozować, a następnie sprawnie rozwiązywać problemy swojej szkoły. Autor krok po kroku opisuje, jak przeprowadzić takie zespołowe badania – od zebrania odpowiedniej grupy nauczycieli do wprowadzenia zmian w sposobie pracy z uczniami. 
Tekst uzupełnia kilkadziesiąt przykładów zastosowania badań przez działanie w polskich szkołach.

Data wydania: 2008

 

Kup w naszej księgarni SZTUKA I TEORIA SKUTECZNEGO NAUCZANIA

Autor: Robert J. Marzano

Data wydania: 2012

Pierwsze wydanie w Biblotece Akademii SUS! Książka Marzano, należąca do kanonu pedagogiki, to podstawowa lektura dotycząca strategii i form pracy z uczniami. Wybitny amerykański autor próbuje ustalić, co o skutecznym nauczaniu mówią najnowsze badania i przełożyć tę wiedzę na praktyczne wskazówki dla nauczycieli. Jak określić i przedstawić cele edukacyjne, śledzić postępy uczniów  oraz świętować ich sukcesy? Jak pomóc uczniom w skutecznym wykorzystywaniu wiedzy? Jak zaangażować uczniów? To tylko niketóre pytania, które powinni sobie stale zadawać nauczyciele na początku roku szkolnego, każdego działu nauczania i właściwie każdej lekcji. Wskazówki zilustrowane są konkretnymi przykładami „prosto z klasy”.

Kup w naszej księgarni WIDOCZNE UCZENIE SIĘ DLA NAUCZYCIELI

Autor: John Hattie

Pozycja, której nie wolno przegapić nikomu, kto chce otrzymać uzasadnioną naukowo odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób możemy poprawić osiągnięcia w szkole?”.

Omawia syntezę wyników ponad 900 badań obejmujących miliony uczniów i jest największym jak dotąd opracowaniem obserwacji, co faktycznie wpływa na uczenie się, skierowanym do zarządzających oświatą, dyrektorów, nauczycieli, studentów pedagogiki i szkolnych liderów.

W programie Szkoła Ucząca Się czekaliśmy na taką  publikację – prezentującą całościowe podejście do nauczania i jego organizacji, którego celem jest skuteczne i wartościowe uczenie się uczniów. Książka Johna Hattiego wskazuje drogę profesjonalizacji zawodu nauczyciela i pracy szkoły, do czego od lat wraz ze współpracującymi z nami szkołami dążymy - ze wstępu Jacka Strzemiecznego.

Minister edukacji powinien wysłać ją w prezencie wszystkim dyrektorom szkół w Polsce. Byłby to najbardziej opłacalny sposób na zapewnienie wysokiej jakości uczenia się uczniów. O wiele tańszy niż testy – z recenzji prof. Jana Potworowskiego.

Data wydania: październik 2015