Edukacja obywatelska i ekonomiczna

Autorki: Katarzyna Czubińska, Agnieszka Jarmuł, Ewa Stokłuska

Celem programu Młodzi w Akcji jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy i uczestniczki mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W publikacji znajdują się trzy pomysły na realizację projektów uczniowskich w swojej lokalnej społeczności: realizacja kampanii internetowych, poznawanie wyjątkowych osób i miejsc w swoim otoczeniu oraz prowadzenie warsztatów przyszłościowych.

Data wydania: Warszawa 2017

Pod red. Sylwii Żmijewskiej-Kwiręg

Książka bardzo praktycznie pokazuje, jak krok po kroku zorganizować i skutecznie wspierać wolontariat uczniowski w szkole. Zawiera wiele praktycznych narzędzi. Omawia podstawy prawne wolontariatu. Uczy, jak motywować młodych ludzi do działania na rzecz innych. Zawiera dobre praktyki z programów CEO.

Data wydania: Warszawa 2017

Autorzy: Katarzyna Grubek, Kuba Radzewicz, Ewa Stokłuska

Publikacja pomaga uczniom i nauczycielom przejść krok po kroku przez kolejne etapy realizacji projektu w ramach programu Młody Obywatel. 

Zawiera opis ścieżek tematycznych programu oraz kryteria jakości udanego projektu młodzieżowego. To również dziesiątki praktycznych ćwiczeń i opisów pomocnych przy realizacji każdego działania z uczniami (niekoniecznie w ramach Młodego Obywatela).

Data wydania: Warszawa 2016

Publikacja dla  nauczycieli historii poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdują się tu materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych), które pomagają w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej.

Data wydania: Warszawa 2014

Autorzy: Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst

Poradnik dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szukających informacji na temat swoich praw oraz zasad uczestniczenia w życiu publicznym.

Data wydania: Warszawa 2016

 

Publikacja zawiera dobre praktyki nauczycieli biorących udział w programie Nauczyciel/ka I klasa. Wykorzystują oni różne metody i techniki pracy i dzielą się ciekawymi doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi zastosowania ich na lekcjach. Inspirująca lektura.

Data wydania: Warszawa 2015

Publikacja dla nauczycieli klas I-III. Zawiera inspiracje na każdą chwilę szkolnego dnia, uwzględniające kluczowe obszary edukacji wczesnoszkolnej. To pomysły na jednorazowe ćwiczenie, powtarzalną aktywność albo klasowy rytuał. Rozbudowane opisy tych aktywności oraz inne propozycje znajdują się w zakładce Materiały na stronie www.1klasa.edu.pl

Data wydania: Warszawa 2014

Autorzy: Cezary Hunkiewicz, Agnieszka Jarmuł

Materiał uzupełniający do broszury „Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną”, krok po kroku pokazującej, jak wprowadzać oddolne zmiany w przestrzeni publicznej poprzez interwencje plastyczne. Zawiera ćwiczenia, wskazówki i inspiracje.

Materiał powstał w ramach programu Młody Obywatel, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK.

Data wydania: Warszawa 2015, Wydanie II

 

Autor: Piotr Skrzypczak

Materiał uzupełniający do broszury Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną. Krok po kroku przedstawia, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb społeczności lokalnej i na tej podstawie spróbować coś zmienić w przestrzeni publicznej. Zawiera ćwiczenia, wskazówki i inspiracje.

Publikacja powstała w ramach programu Młody Obywatel, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK.

Data wydania: Warszawa 2015

Materiał uzupełniający do broszury Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną, w której krok po kroku została przedstawiona organizacja gry miejskiej. W publikacji tej znalazły się ćwiczenia, wskazówki i inspiracje do realizacji gry.

Data wydania: Warszawa 2015, Wydanie II

Autorzy: Adam Markuszewski, Małgorzata Odak, Barbara Rostek, Anna Sandomierska, Jędrzej Witkowski, Judyta Ziętkowska, Łukasz Zych

Publikacja jest przewodnikiem dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak krok po kroku realizować projekt uczniowski na rzecz społeczności lokalnej. Nauczyciel/ka otrzymuje materiały wprowadzające do takich zagadnień jak: społeczność lokalna, kapitał społeczny, przedsiębiorczość społeczna. Pomaga przeprowadzić zajęcia z uczniami, a następnie wspierać grupę w realizacji projektu. Zawiera scenariusze lekcji do wykorzystania np. na lekcjach WOS.

Data wydania: Warszawa 2011

Autorzy: Monika Czapka, Cezary Hunkiewicz, Piotr Skrzypczak

Przewodnik wprowadzający młodych ludzi w tematykę działań w przestrzeni publiczej, pomagający zaplanować działania krok po kroku. Obejmuje trzy główne tematy: Rozegraj okolicę, Lokalni Architekci oraz Z(a)maluj na lokalnie.

Towarzyszą mu zeszyty ćwiczeń - również do pobrania obok.

Data wydania: Warszawa 2014

Autorzy: Monika Czapka, Agnieszka Jarmuł, Michał Tragarz

Publikacja krok po kroku przeprowadzi was przez kolejne etapy realizacji lokalnego projektu związanego ze sportem w ramach trzech bloków tematycznych:

  • „Ruch z sensem”, czyli jak zorganizować wydarzenie sportowe i jednocześnie komuś pomóc?
  • „Kronika sportowa”, czyli jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy?
  • „Sztafeta dyskusji”, czyli jak debatować o sporcie ze społecznością lokalną?

Świetnie pokazuje, że sport to nie tylko zawody i rywalizacja, ale również szansa na zabawę w doborowym towarzystwie, możliwość pomocy innym czy przestrzeń do dyskusji na temat rozwijania oferty aktywności fizycznej mieszkańców i mieszkanek okolicy. A także świetny pretekst, żeby nawiązać i pogłębić relacje w swojej społeczności – w szkole i poza nią, np. z sąsiadami i sąsiadkami, osobami prowadzącymi przedsiębiorstwa czy lokalnymi władzami.

Data wydania: Warszawa 2015