Edukacja obywatelska i ekonomiczna

Pobierz bezpłatnie Młody obywatel rozmawia. Czyli jak wyjść z działaniami poza szkołę

Autorzy: Katarzyna Grubek, Kuba Radzewicz, Ewa Stokłuska

Publikacja pomaga uczniom i nauczycielom przejść krok po kroku przez kolejne etapy realizacji projektu w ramach programu Młody Obywatel. 

Zawiera opis ścieżek tematycznych programu oraz kryteria jakości udanego projektu młodzieżowego. To również dziesiątki praktycznych ćwiczeń i opisów pomocnych przy realizacji każdego działania z uczniami (niekoniecznie w ramach Młodego Obywatela).

Data wydania: Warszawa 2016

Pobierz bezpłatnie W ŚWIAT Z KLASĄ. Edukacja globalna na zajęciach z historii w gimnazjum

Publikacja dla  nauczycieli historii poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdują się tu materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych), które pomagają w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej.

Data wydania: Warszawa 2014

Kup w naszej księgarni Z DEMOKRACJĄ NA TY - materiały pomocnicze dla uczniów

Praca zbiorowa pod redakcją A. Pawlickiego, T. Merty i A. Pacewicz

Publikacja towarzyszy podręcznikowi "Z demokracją na ty". Umożliwia realizowanie programu w zakresie rozszerzonym oraz może być przydatna na zajęciach fakultatywnych. Książka zawiera ćwiczenia odnoszące się do tekstów zawartych w podręczniku, a także dodatkowe materiały źródłowe i propozycje ich wykorzystania.

Przykładowe tematy:

 • Społeczeństwo polskie w przebudowie
 • Wobec innego - mniejszości narodowe, migracje, uchodźcy
 • Obywatel: kto to taki?
 • Demokracja antyczna i demokracja dzisiejsza
 • Polska tradycja demokratyczna
 • Peerel - od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski
 • Dziecko też człowiek
 • Trzewia węża - co i gdzie siedzi w konstytucji RP?
 • Młodzież w konflikcie z prawem i za pan brat
 • Ojczyzna europejska - europa ojczyzn
 • Prawa człowieka - źródła, dokumenty, praktyki
Wybrane propozycje ćwiczeń:
 • praca w zespołach: „Szukamy definicji narodu”
 • debata: „Polska transformacja społeczna – sukces czy klęska?”, „Czy przyjmować imigrantów?”
 • odgrywanie ról: „Mamy prawo do ... – mniejszości narodowe”, „Proszę wstać, sąd idzie!”
 • projekt badawczy: „Charakterystyka socjologicznej społeczności lokalnej”
 • analiza danych: „Stratyfikacja społeczna we współczesnej Polsce”

Nr dopuszczenia: DKOS-4015-193/02

Data wydania: Warszawa 2007
Kup w naszej księgarni Z DEMOKRACJĄ NA TY - zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: M. Cichocki, D. Gawin, P. Kaczorowski, J. Królikowski, T. Merta, E. Morawska, M. Płatek, M. Podbielkowski, P. Śpiewak, A. Waśkiewicz

Podręcznik przeznaczony przede wszystkim dla uczniów zainteresowanych problematyką polityczną, prawną i społeczną, którzy zamierzają dalej się kształcić w tym kierunku. Publikacja ta nie tylko pogłębia rozumienie skomplikowanych zagadnień współczesnego państwa i demokracji, ale także stanowi praktyczną pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym oraz do egzaminów wstępnych na studia.

 Działy tematyczne:

 • Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Droga do demokracji konstytucyjnej
 • Modele demokracji
 • Czy wystarczy sama konstytucja?
 • Prawa, wolności i obowiązki
 • Ustrój polityczny RP
 • Samorząd terytorialny
 • Prawo w życiu obywatela
 • Zagrożenia dla demokracji
 • Polska, Europa, świat – wyzwanie współczesności
 • Mały słownik wielkich idei

Wybrane zagadnienia do dyskusji i debat:

 • Przyczyny erozji systemu komunistycznego
 • Wady i zalety demokracji bezpośredniej
 • Czy warto utrzymywać dwuizbowy parlament?
 • Co młodzi Polacy wiedzą o globalizacji?
 • Idealne państwo w oczach konserwatystów, liberałów i socjalistów

Nr dopuszczenia: 392/03

Data wydania: Warszawa 2010

Kup w naszej księgarni PASZPORT NASTOLATKA. Wydanie 2016

Autorzy: Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst

Poradnik dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szukających informacji na temat swoich praw oraz zasad uczestniczenia w życiu publicznym.

Data wydania: Warszawa 2016

 

Pobierz bezpłatnie NAUCZYCIEL/KA I KLASA. Dobre praktyki

Publikacja zawiera dobre praktyki nauczycieli biorących udział w programie Nauczyciel/ka I klasa. Wykorzystują oni różne metody i techniki pracy i dzielą się ciekawymi doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi zastosowania ich na lekcjach. Inspirująca lektura.

Data wydania: Warszawa 2015

Pobierz bezpłatnie GRAMY W KLASY. Jak uczyć (się) na 10 polach

Publikacja dla nauczycieli klas I-III. Zawiera inspiracje na każdą chwilę szkolnego dnia, uwzględniające kluczowe obszary edukacji wczesnoszkolnej. To pomysły na jednorazowe ćwiczenie, powtarzalną aktywność albo klasowy rytuał. Rozbudowane opisy tych aktywności oraz inne propozycje znajdują się w zakładce Materiały na stronie www.1klasa.edu.pl

Data wydania: Warszawa 2014

Pobierz bezpłatnie Z(A)MALUJ NA LOKALNIE. Materiał uzupełniający do broszury "Zmiennicy"

Autorzy: Cezary Hunkiewicz, Agnieszka Jarmuł

Materiał uzupełniający do broszury „Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną”, krok po kroku pokazującej, jak wprowadzać oddolne zmiany w przestrzeni publicznej poprzez interwencje plastyczne. Zawiera ćwiczenia, wskazówki i inspiracje.

Materiał powstał w ramach programu Młody Obywatel, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK.

Data wydania: Warszawa 2015, Wydanie II

 

Pobierz bezpłatnie LOKALNI ARCHITEKCI. Materiał uzupełniający do broszury "Zmiennicy"

Autor: Piotr Skrzypczak

Materiał uzupełniający do broszury Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną. Krok po kroku przedstawia, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb społeczności lokalnej i na tej podstawie spróbować coś zmienić w przestrzeni publicznej. Zawiera ćwiczenia, wskazówki i inspiracje.

Publikacja powstała w ramach programu Młody Obywatel, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK.

Data wydania: Warszawa 2015, Wydanie II

Pobierz bezpłatnie ROZEGRAJ OKOLICĘ! Materiał uzupełniający do broszury "Zmiennicy"

Materiał uzupełniający do broszury Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną, w której krok po kroku została przedstawiona organizacja gry miejskiej. W publikacji tej znalazły się ćwiczenia, wskazówki i inspiracje do realizacji gry.

Data wydania: Warszawa 2015, Wydanie II

Pobierz bezpłatnie MŁODY OBYWATEL - UCZNIOWSKIE PROJEKTY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Pakiet edukacyjny

Autorzy: Adam Markuszewski, Małgorzata Odak, Barbara Rostek, Anna Sandomierska, Jędrzej Witkowski, Judyta Ziętkowska, Łukasz Zych

Publikacja jest przewodnikiem dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak krok po kroku realizować projekt uczniowski na rzecz społeczności lokalnej. Nauczyciel/ka otrzymuje materiały wprowadzające do takich zagadnień jak: społeczność lokalna, kapitał społeczny, przedsiębiorczość społeczna. Pomaga przeprowadzić zajęcia z uczniami, a następnie wspierać grupę w realizacji projektu. Zawiera scenariusze lekcji do wykorzystania np. na lekcjach WOS.

Data wydania: Warszawa 2011

Pobierz bezpłatnie ZMIENNICY. Czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną

Autorzy: Monika Czapka, Cezary Hunkiewicz, Piotr Skrzypczak

Przewodnik wprowadzający młodych ludzi w tematykę działań w przestrzeni publiczej, pomagający zaplanować działania krok po kroku. Obejmuje trzy główne tematy: Rozegraj okolicę, Lokalni Architekci oraz Z(a)maluj na lokalnie.

Towarzyszą mu zeszyty ćwiczeń - również do pobrania obok.

Data wydania: Warszawa 2014

Pobierz bezpłatnie MŁODY OBYWATEL NA SPORTOWO. Czyli jak rozruszać okolicę

Autorzy: Monika Czapka, Agnieszka Jarmuł, Michał Tragarz

Publikacja krok po kroku przeprowadzi was przez kolejne etapy realizacji lokalnego projektu związanego ze sportem w ramach trzech bloków tematycznych:

 • „Ruch z sensem”, czyli jak zorganizować wydarzenie sportowe i jednocześnie komuś pomóc?
 • „Kronika sportowa”, czyli jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy?
 • „Sztafeta dyskusji”, czyli jak debatować o sporcie ze społecznością lokalną?

Świetnie pokazuje, że sport to nie tylko zawody i rywalizacja, ale również szansa na zabawę w doborowym towarzystwie, możliwość pomocy innym czy przestrzeń do dyskusji na temat rozwijania oferty aktywności fizycznej mieszkańców i mieszkanek okolicy. A także świetny pretekst, żeby nawiązać i pogłębić relacje w swojej społeczności – w szkole i poza nią, np. z sąsiadami i sąsiadkami, osobami prowadzącymi przedsiębiorstwa czy lokalnymi władzami.

Data wydania: Warszawa 2015