Edukacja globalna i ekologiczna

Autorki: Malina Baranowska-Janusz, Julia Godorowska, Elżbieta Krawczyk

Przewodnik dla młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek z różnych etapów edukacyjnych. Zapraszamy w nim do zakładania w szkołach klubów dobrej rozmowy o uchodźcach, migracjach i innych ważnych tematach współczesnego świata. Materiał ten ma pomóc młodzieży krok po kroku zorganizować klub dobrej rozmowy, a także podsunąć proponowane tematy do dyskusji oraz wesprzeć w planowaniu przebiegu spotkań.

Data wydania: Warszawa 2017

Publikacja zawiera 16 scenariuszy przedmiotowych z zakresu migracji w edukacji globalnej dla nauczycieli i nauczycielek gimnazjum uczących m.in. języka polskiego, języka angielskiego, biologii, historii, etyki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, zajęć artystycznych. Scenariusze zajęć zostały przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli doświadczonych w zakresie edukacji globalnej, którzy poruszają z młodzieżą tematykę migracyjną i uchodźczą podczas zajęć przedmiotowych.

Data wydania: Warszawa 2016

Publikacja zawiera scenariusz dwóch lekcji "Rozmowa o uchodźcach w Polsce", materiały metodyczne na temat tego, jak i jakim językiem rozmawiać o uchodźcach oraz wskazówki, jak pracować z emocjami towarzyszącymi takim rozmowom, a także co zrobić, by postrzeganie bez stereotypów i uprzedzeń było możliwe w kontekście rozmów o uchodźcach. Znajdziecie w niej również scenariusz do omówienia filmu, w którym Elsi Adajew opowiada o swoim doświadczeniu uchodźczym, scenariusz na zajęcia etyki oraz materiał merytoryczny dotyczący dobrych praktyk związanych z migracjami.

Data wydania: Warszawa 2016

Publikacja przygotowana z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2016 r. Zawiera wskazówki, jak stworzyć dobrą atmosferę "włączającą?", jakim językiem mówić o uchodźcach, również na zajęciach przedmiotowych, a także 10 porad, jak rozmawiać o uchodźcach i wzajemnie się słuchać oraz wiele pomysłów na aktywności z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej do wykorzystania również na co dzień w pracy z młodzieżą.

Data wydania: Warszawa 2016

Publikacja dla  nauczycieli historii poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdują się tu materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych), które pomagają w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej.

Data wydania: Warszawa 2014

Autorzy: Małgorzata Jankowska, Anna Komorowska, Magdalena Noszczyk, Agnieszka Sala, Michał Tragarz

Zestaw ćwiczeń plenerowych z propozycjami zajęć, które można realizować z dziećmi i młodzieżą poza terenem szkoły opisem wielu ciekawych i skutecznych metod edukacyjnych.

Materiały podzielone są na pięć rozdziałów:

  • W poszukiwaniu skarbu. Zabawa w moim regionie - wspólnie z młodzieżą poszukiwanie skarbów w regionie
  • Krajobraz w miniaturze. Wspólnie budujemy edukacyjny plac zabaw - możliwości stworzenia naturalnego placu zabaw
  • Dwa kółka i spółka - jak przeprowadzić zajęcia rowerowe
  • Idziemy w las - badanie leśnych zasobów okolicy
  • Sąsiedzi śledzi, czyli co piszczy w szuwarach. Jak badać rzeki, jeziora i stawy regionu
  •  temat metod edukacyjnych.

Data wydania: Warszawa 2015

Zestaw scenariuszy zajęć na temat bioróżnorodności, wpływu człowieka na przyrodę oraz obszarów chronionych. Zawarte w publikacji ćwiczenia umożliwiają przekazywanie wiedzy w skuteczny sposób i angażują uczniów i uczennice w działania.

Data wydania: Warszawa 2015

Pod redakcją: Barbary Rostek i Judyty Ziętkowskiej

Publikacja zwraca szczególną uwagę na dwa aspekty partnerstwa lokalnego między grupą młodzieży a innymi podmiotami - wiedzę, jak zdobyć wsparcie dla swoich działań oraz umiejętność dbania o dobre relacje z partnerami również po zakończeniu projektu, co zaprocentuje przy kolejnych inicjatywach. Materiał zawiera wiele praktycznych podpowiedzi, jak współpracować z takimi podmiotami lokalnymi jak: szkoła, władze samorządowe, media, instytucje kultury, organizacje obywatelskie i grupy nieformalne. Skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z młodzieżą, które chcą wesprzeć ją w działaniach lokalnych – nauczycieli, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, aktywistów. Każdy z rozdziałów, oprócz wskazówek, jak współpracować z wybranym partnerem, zawiera scenariusz zajęć pomagający przygotować młodych ludzi do tej współpracy. 

Data wydania: Warszawa 2014

Publikacja dla nauczycielek i nauczycieli plastyki poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdują się w niej scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych, które pomogą w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej.

Data wydania: Warszawa 2014

Publikacja z narzędziami do prowadzenia lekcji na temat kultury polskich Romów. skierowana do nauczycieli zainteresowanych kulturą i historią Romów oraz pracujących w wielokulturowym środowisku.

Zawiera 8 scenariuszy lekcji, odwołujących się do filmów, np. „Papuszy” Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze czy „Filmowej Kolekcji Bajek” Ośrodka Pogranicze z Sejn i utworów literackich oraz wywiady z ekspertami.

Data wydania: Warszawa 2014

Publikacja dla nauczycieli języka polskiego, zawierająca materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów), które pomogą w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych tematykę globalną.

Data wydania: Warszawa 2014

 

Zestaw 10 opisów inspirujących działań uczniowskich, które pokazują, jak włączać wątki globalne do projektów edukacyjnych realizowanych w ramach przedmiotów ścisłych.

Data wydania: Warszawa 2015

Zestaw 8 gier edukacyjnych, które wprowadzają młodzież w tematykę zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmiany klimatu oraz sprawiedliwości technologicznej.

Data wydania: Warszawa 2015

20 ćwiczeń z edukacji globalnej. Świetne uzupełnienie lekcji historii, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie o tematy z zakresu podstawy programowej, które w podręcznikach traktowane są w sposób ogólnikowy lub skrótowy.

Data wydania: Warszawa 2011

 

Publikacja dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy stykają się z pojęciem edukacji globalnej. W przystępny sposób przybliża podstawowe zagadnienia związane z tą dziedziną i zawiera przykłady ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych w szkole.

Data wydania: Warszawa 2011

Wydanie II rozszerzone

10 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinie wychowawczej. Lekcje zostały oparte na prawdziwych historiach zwykłych ludzi, zebranych w kilku krajach afrykańskich.

Wiedza z zakresu edukacji globalnej mieści się w podstawie programowej, ale edukacja globalna to nie tylko wiedza, ale także umiejętności, postawy i leżące u ich podstaw wartości. Proponowane przez nas zajęcia zwracają uwagę na umiejętności i postawy kluczowe dla zrozumienia zglobalizowanego świata i wyzwań przed nim stojących, a także dla podjęcia działań na rzecz pozytywnej zmiany.

Data wydania: Warszawa 2011

Jak debatować o energii i zmianach klimatu? Publikacja dla uczniów i nauczycieli, którzy są zainteresowani tematyką energii i zmian klimatu i chcą w swojej szkole organizować debaty dotyczące tych tematów. Tekst zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące dwóch omawianych zagadnień, informacje na temat sposobów prowadzenia debat i przykładowe tematy, o których można dyskutować w szkole.

Data wydania: Warszawa 2011

Na czym polega i co daje współpraca z nauczycielami i uczniami z innych kontynentów? Publikacja krok po kroku wyjaśnia, jak przygotować się do podjęcia.współpracy szkoły z Polski z placówkami edukacyjnymi z innych krajów, w szczególności z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Data wydania: Warszawa 2007

Publikacja dla nauczycieli chcących w ciekawy i angażujący sposób zapoznać młodych ludzi z zagadnieniami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi i energetycznymi.

Ćwiczenia mogą mieć interdyscyplinarny charakter i być wykorzystywane np. zarówno na lekcjach geografii, jak i techniki. Polecane są również jako materiał na lekcję wychowawczą i zajęcia pozalekcyjne. 

Część dotycząca materiału dla uczniów została przygotowana w taki sposób, by można było ją powielać jako materiał do wykorzystania w trakcie prowadzenia ćwiczenia. 

Data wydania: Warszawa 2012

Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli gimnazjalnych. Kolejne lekcje, krok po kroku, mają zapoznać uczniów z zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatu - ich przyczynami, skutkami i możliwymi rozwiązaniami tego problemu. Materiały, które znalazły się w publikacji są zgodne z nową podstawą programową i mają być pomocą w realizacji projektu uczniowskiego.

Publikacja opracowana przez CEO na zlecenie Ministerstwo Środowiska.

Data wydania: Warszawa 2010

Publikacja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do wykorzystania na lekcjach geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, historii, fizyki, chemii oraz matematyki i informatyki, a także w ramach regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej czy zajęć pozalekcyjnych. Tematyka scenariuszy: zmiany klimatyczne, odpowiedzialna konsumpcja czy transport przyjazny ludziom i środowisku (wpisuje się w wymagania podstawy programowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 

Data wydania: 2008

Scenariusze zajęć opracowane w ramach projektu Wzór na Rozwój. Pozwalają w ciekawy sposób włączać perspektywę globalną do nauki przedmiotów ścisłych. Można je zrealizować w wykorzystaniem modeli/zabawek edukacyjnych z serii Green Science. W ten sposób młodzież w trakcie 45-minutowych zajęć będzie miała okazję doświadczyć działania praw przyrody i odnieść to doświadczenie do obecnej sytuacji na świecie.