Partnerzy CEO

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

PAFW działa od 2000 roku. W Polsce koncentruje się na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrówywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

Wspólnie z CEO od 2000 roku prowadzi program Szkoła Ucząca Się. Jest też ważnym partnerem programów Szkoła z Klasą oraz Nauczyciel/ka I klasa.

www.pafw.pl

Centrum Nauki Kopernik

 
Największe i najnowocześniejsze centrum nauki w Polsce. Współpracuje z CEO przy wielu programach, m.in. Szkoła z Klasą. 
 

 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl

 

 
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego
 
 
 
 

 

 

Polska Pomoc - Program Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

www.polskapomoc.gov.pl

 

Collegium Civitas

Niepubliczna uczelnia akademicka w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. CEO wspólnie m.in. z Collegium Civitas prowadzi Studia Podyplomowe Liderów Oświaty.
 

www.civitas.edu.pl

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej od 2013 roku finansuje projekt Szkoła Demokracji w Gruzji. Celem programu jest zwiększenie udziału uczniów w życiu gruzińskich szkół. 
 
 

 

ASHOKA Polska

Misją Ashoki jest budowanie globalnego, przedsiębiorczego i konkurencyjnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwość i wsparcie do wprowadzania zmiany społecznej. Ashoka czyni to poprzez inwestowanie w wybitne osobowości – przedsiębiorców społecznych, którzy łączą wizjonerską postawę oraz pasję pomagania innym z profesjonalnym podejściem do pracy. Wizją Ashoki jest świat, w którym Każdy Może Zmieniać Świat - Everyone A Changemaker™.

http://poland.ashoka.org/

 

 

mFundacja

Wspiera programy służące podnoszeniu poziomu edukacji, z naciskiem na działania na rzecz edukacji matematycznej. Dofinansowuje projekt CEO Nauczyciel/ka I Klasa.

www.mbank.pl/o-nas/fundacja

 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)

Samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli. Partner programu Nauczyciel/ka I klasa.

www.wcies.edu.pl

 

 

 

EURODESK - informacja europejska dla młodzieży

Popularyzowanie programów młodzieżowych CEO w ramach promocji inicjatyw edukacyjnych skierowanych do młodzieży i organizacji pracujących z młodzieżą.

Eurodesk.pl 

 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Biblioteka w Szkole
 

 

British Council

www.britishcouncil.pl

 

 

Ogólnoeuropejska platforma edukacyjna Komisji Europejskiej adresowana do nauczycieli szkół średnich i uczniów w wieku 12-18 lat, mająca na celu podnoszenie świadomości i wiedzy konsumenckiej. CEO jest jedną z polskich organizacji partnerskich CC.

ConsumerClassroom.eu

Centrum PRO BONO

 

 

 

 

Erasmus+

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

.http://erasmusplus.org.pl/

 

 
Edunews.pl i Fundacja Think!

Portal Edunews.pl od 2008 r. współpracuje z CEO w promocji nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych jako partner medialny.

Fundacja think! od 2007 r. rozwija programy edukacji finansowej, ekonomicznej i konsumenckiej, jak również zajmuje się przestrzeniami edukacyjnymi i nowymi technologiami w szkole. Współpracuje z CEO przy realizacji wielu projektów edukacyjnych, np. Eduspaces.

edunews.pl

 

 

 

Europejskie Centrum Solidarności
ecs.gda.pl

 

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 

www.efrwp.com.pl

 

 

Fundacja Agory

Działalność fudacji koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych inicjowanych przez „Gazetę Wyborczą” lub partnerów wywodzących się z organizacji pozarządowych. Wspiera akcję Szkoła z Klasą.

fundacjaagory.pl

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

www.edudemo.org.pl

 

 

Fundacja im. Stefana Batorego

www.batory.org.pl

fadaadf

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

www.pozytek.gov.pl

 

Fundacja Kronenberga

 

www.citibank.pl/poland/
kronenberg/polish

Fundacja Róży Luksemburg

www.rls.pl/

 

 

GE Money Bank
www.gemoneybank.pl

 

 

Goethe Institut

www.goethe.de/ins/pl/war/plindex.htm?wt_sc=warszawa

 

Google

www.google.com

 

 

 

Instytut Książki

www.instytutksiazki.pl

 

 
Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Edukacji Publicznej
 

 

 

Intel

 

www.intel.pl

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

www.kuratorium.krakow.pl/

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html

 

 

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

www.ko.rzeszow.pl

 

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

www.kuratorium.bialystok.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

www.ko.poznan.pl

 

 

Komisja Europejska
www.ec.europa.eu

 

Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Edukacji

Partner programu Nauczyciel/ka I klasa.

http://edukacja.warszawa.pl/

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

Muzeum Historii Polski
 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego
 

 

 

Narodowe Centrum Kultury

www.nck.pl

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

www.nfosigw.gov.pl

 
 
Narodowy Instytut Audiowizualny
 

Instytut współtworzy szerokie horyzonty audiowizualności – wspiera projekty eksperymentalne i twórczo rozwijające pojęcie nowych mediów, dąży do ocalenia najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.rpo.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
www.um.warszawa.pl

 

Stowarzyszenie "Dzieci Holokaustu" w Polsce
 

 

nsppitagoras.pl