Oferta Szkoleń

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych są prowadzone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Opracowujemy je na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, śledząc nowe trendy w edukacji. Program warsztatu jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb szkoły zamawiającej szkolenie.

 

Projektując nasze warsztaty i przygotowując do nich trenerów, uwzględniamy zasady skutecznego uczenia się dorosłych, w tym szczególnie nauczycieli. Oczekujemy, że rady pedagogiczne będą  gotowe na aktywną i warsztatową pracę podczas szkolenia oraz na wypróbowanie proponowanych metod we własnej pracy z uczniami.

 

Prowadzimy wyłącznie szkolenia, których tematyka i forma zostały pozytywnie ocenione przez rady pedagogiczne i dyrektorów Szkół Uczących Się.

Akademia Kompetencji Obywatelskich to praktyczne warsztaty wzmacniające wychowawczą funkcję szkoły. Warsztaty prowadzone są dla nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich etapach nauczania oraz dla uczniów.

 

Na warsztatach dowiesz się, jak:

  • zaktywizować uczniów w szkole - zwiększyć ich udział w wolontariacie i samorządzie uczniowskim;
  • realizować z młodzieżą projekty edukacyjne - ekologiczne, w społeczności lokalnej, czytelnicze;
  • rozmawiać o migracjach i organizować debaty oksfordzkie podczas lekcji;
  • angażować uczniów w podejmowanie decyzji – w klasie i w szkole.