Aktualne oferty pracy w CEO

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje kandydatki/ta na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń projektów w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Liczba osób: 1

Wymiar pracy: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa ul. Noakowskiego 10

Osoba zatrudniona na stanowisku: Specjalisty ds. rozliczeń projektu będzie odpowiedzialna za:

 • Współpraca  kierownikiem projektu w zakresie kontroli i sprawozdawania dokumentów finansowych.
 • Kontakt z partnerami projektu w zakresie prawidłowego rozliczenia.
 • Przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej.
 • Prowadzenie monitoringu wydatków w budżecie wykonawczym projektu.
 • Uzgadnianie wydatków ze sprawozdawanych wniosków o płatność z księgami i kontem bankowym projektu.
 • Sprawdzenie stanu konta bankowego projektu z wydatkami na koniec okresu sprawozdawczego.
 • Dbanie o płynność finansową projektu.
 • Opisywanie dokumentów księgowo-kadrowych zgodnie z wytycznymi.
 • Przygotowywanie treści zapytań ofertowych.
 • Przeprowadzanie procedury zapytania ofertowego.
 • Uzupełnianie wzorów umów z wykonawcami (jako część Zapytania Ofertowego).
 • Zlecanie wystawiania umów cywilnoprawnych do działu kadr.
 • Wysyłanie umów cywilnoprawnych do wykonawców.
 • Monitoring i uzupełnianie wystawionych umów.

Poszukujemy osoby, która:

 • ukończyła studia wyższe
 • posiada min. 2 lata doświadczenia w finansowej obsłudze projektów POKL
 • zna zasady finansowania oraz wytyczne POKL, POWER
 • sprawnie posługuje się pakietem Ms Office, w tym biegle arkuszem Ms Excel
 • potrafi dopasowywać się do zmieniających się okoliczności, utrzymując wysoką jakość swojej pracy
 • z łatwością komunikuje się i lubi współpracować w zespole
 • jest dokładna, skrupulatna i potrafi pracować pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • studia wyższe na kierunkach zarządzanie, finanse lub pokrewne
 • ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu rozliczania projektów POKL
 • znajomość zasad księgowości
 • znajomość obsługi baz danych
 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub branży szkoleniowej

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku w wymiarze 1 etatu
 • pracę w siedzibie CEO w śródmieściu Warszawy, od poniedziałku do piątku w wymiarze 40 godzin/ tydzień
 • elastyczny czas pracy, w godzinach między 8.30 a 17.30
 • udział w realizacji znaczącego, innowacyjnego projektu oświatowego
 • współpracę z aktywnym, twórczym zespołem, specjalistami i ekspertami edukacyjnymi

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • skan dokumentów potwierdzające wykształcenie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres praca2@ceo.org.pl do
31 maja 2017 r. w temacie wpisując: Specjalista ds. rozliczeń projektów.

 

W mailu prosimy podać oczekiwane wynagrodzenie, wyrażone kwotą netto jest to warunek niezbędny do rozpatrzenia nadesłanej oferty.

Dziękujemy wszystkim kandydatom i zastrzegamy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.