Dla samorządu terytorialnego

Dla Samorządu Terytorialnego

Partnerstwo w tworzeniu polityki oświatowej we współpracy z lokalną społecznością oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków na rozwój szkół.

Współpracujemy z samorządami w poprawie jakości polskiej oświaty i profesjonalizacji pracy szkół i nauczycieli. Poprzez programy edukacyjne realizowane we współpracy z instytucjami lokalnymi zachęcamy młodzież do podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Kontakt:
tel. +48 22 875-85-40

wspolpraca@ceo.org.pl 


Propozycje Programowe

Wiedząc o tym, jak ważne jest planowanie w oświacie, opracowaliśmy na potrzeby samorządów procedurę, w ramach której powstają wieloletnie plany oświatowe, włączające w ich tworzenie  mieszkańców danej gminy lub powiatu. Wdrożyliśmy ją w ponad 20 samorządach.

Pokazujemy, jak uczniowie mogą przeciwdziałać niskiej emisji. Angażujemy szkoły i społeczności lokalne do codziennego dbania o czyste powietrze.