Dla samorządu terytorialnego

Partnerstwo w tworzeniu polityki oświatowej we współpracy z lokalną społecznością oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków na rozwój szkół.

Współpracujemy z samorządami w poprawie jakości polskiej oświaty i profesjonalizacji pracy szkół i nauczycieli. Poprzez programy edukacyjne realizowane we współpracy z instytucjami lokalnymi zachęcamy młodzież do podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Kontakt:

Agnieszka Piasecka
tel. +48 22 875-85-40

agnieszka.piasecka@ceo.org.pl 

 

Propozycje Programowe

Wiedząc o tym, jak ważne jest planowanie w oświacie, opracowaliśmy na potrzeby samorządów procedurę, w ramach której powstają wieloletnie plany oświatowe, włączające w ich tworzenie  mieszkańców danej gminy lub powiatu. Wdrożyliśmy ją w ponad 20 samorządach.

 

Proponujemy wsparcie i partnerstwo w pozyskaniu dotacji, a następnie  realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych w ramach RPO – Regionalnych Programów Operacyjnych. Opracowujemy diagnozy potrzeb szkół w oparciu o wywiady z dyrektorami i ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną szkoły, a następnie  przygotowujemy i składamy wniosek o dofinansowanie, a po uzyskaniu dofinansowania – wspólnie realizujemy projekt.

Pokazujemy, jak uczniowie mogą przeciwdziałać niskiej emisji. Angażujemy szkoły i społeczności lokalne do codziennego dbania o czyste powietrze.